euro 2012

Tymczasowa kontrola graniczna w czasie Euro 2012

Ze względu na bezpieczeństwo i sprawny przebieg Euro 2012 minister spraw wewnętrznych w okresie od 4 czerwca do 1 lipca 2012r., przywraca kontrolę na przejściach granicznych. Tymczasowa kontrola zostanie przywrócona na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską).

Minister spraw wewnętrznych zapewnia, że wprowadzone zmiany w praktyce nie będą wiązać się z żadnymi ograniczeniami w podróżowaniu. Ponadto minister podkreśla, że działania kontrolne będą prowadzone w sposób wyrywkowy, co gwarantuje płynny i niezakłócony ruch na granicach.

Od 4 czerwca do 1 lipca granicę lądową będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach kontroli mogą zostać poddani podróżni z wybranych lotów ze strefy Schengen, a w portach uczestnicy niektórych rejsów promowych.

Na czas trwania kontroli, Straż Graniczna wzmocni współpracę z innymi służbami krajowymi (policją, Służbą Celną, Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową itp.) oraz ze służbami granicznymi innych państw, których funkcjonariusze również uczestniczyć będą w działaniach kontrolnych.

Działania kontrolne przeprowadzane będą w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się, zobowiązani są do posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Zaś obywatele państw trzecich muszą mieć przy sobie dokument uprawniający do przekraczania granicy (paszport) oraz dokument potwierdzający prawo pobytu w Polsce.

Jeżeli w trakcie kontroli dojdzie od ustalenia, iż pewne osoby mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, wówczas zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *