kobieta cudzoziemka

Ułatwienia dla zagranicznych specjalistów poszukujących pracy w Polsce

W piątek Sejm uchwalił nowele ustaw o cudzoziemcach oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te wprowadzają ułatwienia dla cudzoziemców, którzy w Polsce zamierzają podjąć pracę wymagającą wysokich kwalifikacji. Nowela ustawy o cudzoziemcach zakłada, że osoby, które chcą podjąć wysoko kwalifikowaną pracę w Polsce, otrzymają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce na podstawie jednej procedury administracyjnej. Przewiduje się, że termin załatwienia sprawy będzie wynosił 90 dni. Nowelizacja ustawy zobowiązuje wojewodę do sprawdzenia, czy cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje, spełnia kryterium progu wynagrodzenia oraz czy, pracodawca może wykorzystać oferty pracy istniejące na lokalnym rynku pracy.

Ponadto przy wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wojewoda zbada wysokość wynagrodzenia, ustaloną w umowie o pracę.

W decyzji administracyjnej dotyczącej zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w Polsce muszą znaleźć się dodatkowe informacje, takie jak: stanowisko na jakim zostanie zatrudniony cudzoziemiec, warunki zatrudnienia oraz dane jego pracodawcy.

Istotne jest to, że w razie tymczasowego braku zatrudnienia cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji będzie mógł pozostać w Polsce.

Do noweli ustawy o cudzoziemcach włączono także przepisy w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych w Unii Europejskiej w kwestii powrotów przebywających nielegalnie obywateli państw trzecich. W ustawie znalazły się także nowe przepisy dzięki, którym możliwe będzie m.in. orzekanie w decyzji o wydaleniu lub w decyzji o zobowiązaniu o opuszczeniu Polski, o zakazie ponownego wjazdu do Polski lub na terytorium RP i państw obszaru Schengen, wydawanie decyzji o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu do Polski lub do wjazdu na terytorium RP i państw obszaru Schengen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *