instytucje finansowe

UOKiK karze parabanki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podczas przeprowadzonych kontroli wykrył nieprawidłowości w instytucjach udzielających pożyczek, w szczególności w parabankach. Ukarano firmy na łączną kwotę ponad 500.000 zł.

Kilkadziesiąt postępowań przeprowadzono przeciwko firmom niepodlegającym nadzorowi bankowemu. Ukarano w ten sposób spółki Pomocna Pożyczka oraz Baltic Money.

Jak podaje serwis Urzędu uokik.gov.pl: spółki Pomocna Pożyczka jak i Baltic Money pobierają opłaty przygotowawcze, które nie odpowiadają faktycznie poniesionym kosztom związanym ze sporządzeniem umowy.

Opłata została określona na jednolitym poziomie, nie odzwierciedlając kosztów ponoszonych w związku z przygotowaniem kontaktu.

Ponadto, gdy do zawarcia umowy nie dochodzi, spółki nie zwracają pobranych pieniędzy, obarczając tym samym pożyczkobiorców nadmiernymi kosztami.

Zdaniem Urzędu, przedsiębiorca ma prawo zatrzymać jedynie taką część kwoty, która odpowiada faktycznie poniesionym kosztom. Dodatkowo nieprawidłowości dotyczyły obowiązków informacyjnych wobec konsumentów

UOKiK przypomina również, że w razie sporu z instytucją finansową konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych – Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu 800 007 707.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *