żywność GMO

Ustawa o GMO podpisana

Wczoraj Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o nasiennictwie, zwaną w mediach „ustawą o GMO”. Ustawa reguluje możliwość wprowadzenia do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych. Celem podpisanego aktu prawnego jest regulacja systemu hodowli nasion i sadzonek, który ma istotny wpływ na wydajność produkcji rolnej. Ustawa dokonuje implementacji szeregów aktów prawa UE, przede wszystkim licznych dyrektyw z zakresu nasiennictwa. Brak tej regulacji naraziłby Polskę na wielomilionowe kary, które nakłada Komisja Europejska. W ustawie została przewidziana delegacja ustawowa dla rządu, który może wydać rozporządzenie zakazujące upraw niektórych odmian GMO.

Projekty takich rozporządzeń zostały przyjęte przez Radę Ministrów 12.12.2012r. Warto zaznaczyć, że zakazują one produkcji jedynych odmian roślin GMO, które mogą być w obrocie w Unii Europejskiej.

Ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia podpisania.

W sondzie na PrawoProsto.pl aż 1246 głosujących czytelników (czyli 98,7%) poparło protesty przeciwko GMO.

Źródło – kancelaria Prezydenta RP

Ustawa o GMO podpisana
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *