niesłyszący

Ustawa o języku migowym

Pierwszego kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa o języku migowym. Przewiduje ona m.in. zobowiązanie administracji publicznej do zapewnienia niesłyszącym pomocy tłumacza języka migowego oraz powołanie Rady Języka Migowego. Według przepisów nowej ustawy organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Jednakże osoby potrzebujące takowej pomocy zobowiązane są do poinformowania o tym, co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątek od tego wymogu stanowią sytuacje nagłe. Ponadto osoba niesłysząca w momencie załatwiania swoich spraw przed organami administracji publicznej, bądź też w kontaktach z policją, czy strażą pożarną będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby.

Dzięki nowej ustawie do potrzeb niesłyszących zostaną dostosowane m.in. strony internetowe, a w kontaktach z nimi administracja publiczna będzie posługiwać się pocztą elektroniczną lub SMS-ami. Przepisy zakładają także utworzenie rejestru tłumaczy języka migowego, który prowadzony będzie przez wojewodów w formie elektronicznej.

Ustawa przewiduje powołanie 17-osobowej Polskiej Rady Języka Migowego, w skład, której wejdą: pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, reprezentanci organizacji osób niesłyszących, przedstawiciele resortów sprawiedliwości, oświaty, nauki, kultury, spraw wewnętrznych oraz KRRiT. Nowe przepisy wśród zadań Rady wymieniają m.in. opiniowanie projektów dotyczących osób niesłyszących oraz „upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *