ustawa śmieciowa

Ustawa śmieciowa w praktyce – poznaj wyniki kontroli

Kilka dni temu Ministerstwo Środowiska pochwaliło się, że stosowanie ustawy śmieciowej wypada coraz lepiej. Dlatego resort zaczął już pracę nad nowelizacją przepisów o odpadach m.in. w kwestii ich przetwarzania. Czy Ministerstwo słusznie ma powód do zadowolenia?

Głośna ustawa śmieciowa obowiązuje od lipca 2013r. Od tego momentu odpowiedzialność za gospodarkę odpadami spoczywa na gminach. Jeśli chodzi o jej praktyczne stosowanie – Ministerstwo uważa, że jest coraz lepiej, mimo tego, że de facto nie dysponuje jeszcze szczegółowymi danymi co do skutków wdrożenia ustawy śmieciowej.

Według Gazety Prawnej resort opiera swoją opinię na rozmowach z samorządowcami, iż „ilość śmieci w oficjalnym obiegu się zwiększyła”. Z pewnością wpływ ma także to, że według resortu procedury przetargowe w samorządach dobiegają końca.

Wyniki kontroli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska są jednak nieco inne niż odczucia Ministerstwa.

Ustawa śmieciowa nie działa należycie w większości gmin, a odpady nie podlegają odpowiedniej segregacji. Aż 17 gmin zadeklarowało, że nie będzie wdrażać ustawy i przeprowadzać przetargów na odbiór śmieci. Za taką postawę nałożono 50 tys. mandatu na każdą z nich. Co więcej, Inspektor twierdzi, iż tylko jedna na trzy ze skontrolowanych gmin dobrze wykonuje obowiązki wynikające z ustawy śmieciowej. Głosy akademickie również nie są optymistyczne: gminy w przetargach wybierają najtańsze i zarazem najgorsze oferty. Można także usłyszeć opinie wśród praktyków, iż konieczne jest rozdzielenie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bowiem dzisiaj, kiedy te przetargi są połączone, na drugi plan zostaje zepchnięta kwestia przetwarzania i odzyskiwania odpadów. Wniosek jest jeden: mamy duży problem ze śmieciami.

Po wynikach kontroli można stwierdzić, że konieczna jest nowelizacja ustawy śmieciowej ze względu na istnienie unijnych standardów. Bowiem do 2020r. Polska ma czas, by takie wymogi spełnić i uniknąć kar. Dzisiejsze brzmienie ustawy w praktyce przynosi efekty dalekie od zamierzeń i oczekiwań. Segregacja śmieci okazała się trudniejsza niż mogłoby się to wydawać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *