Używanie logo innej firmy na swojej stronie

Używanie logo innej firmy na swojej stronie

Znak towarowy to forma oznaczenia, jaką przyjmuje dany przedsiębiorca, która stanowi formę jego identyfikacji i wyróżnienia jego produktów na tle innych na rynku. Polskie prawo reguluje wszelkie zasady odnośnie znaków towarowych w ustawie o prawie własności przemysłowej.

Znakiem towarowym może być zarówno znak słowny (na przykład wyraz z nazwą danej firmy). Może to być też znak graficzny w postaci graficznego logo, bądź znak graficzno- przestrzenny, jak dla przykładu całe opakowanie zaprojektowane tak, by oddać charakter danego przedsiębiorstwa, czy marki.

Rejestracja znaku towarowego

Każdy znak towarowy należy zarejestrować. Warto zrobić to właściwie i przed podjęciem się tego zadania, dokładnie zapoznać się z przepisami ustawy: prawo własności przemysłowej. Zawarte tam są dokładne przesłanki, które uniemożliwiają dokonanie właściwej rejestracji znaku towarowego, aby nie otrzymać odmowy.

Najważniejszą rolą i funkcją, jaką ma spełniać wymyślony przez daną firmę znak towarowy, jest wyróżnienie jej na tle innych firm na rynku i ma bezpośrednio odnosić się do danej marki, czy oferowanego produktu bądź danej usługi. Jest to budowanie skojarzeń, dzięki którym konsument będzie od razu świadom po jaki rodzaj produktu sięga i jakiej marki.

Wykorzystanie logo firmy na stronie internetowej

Logo firmy jest to znak towarowy i tak też musi być traktowany przez inne podmioty, chcące taki znak wykorzystać i umieścić, czy to na swojej stronie internetowej czy blogu. Z tego powodu zgoda na wykorzystanie znaku towarowego, udzielana przez posiadacza znaku towarowego, upoważnia do używania znaku. Zgoda ta zawierana jest na zasadzie umowy licencyjnej.

Oczywiście od każdej zasady istnieją pewne wyjątki. Wyjątki te opisuje art. 156 § 1 ustawy prawo własności przemysłowej. Zgodnie z przedstawionymi tam zasadami, użycie logo w celach informacyjnych można potraktować za jego legalne użycie bez konieczności zwracania się do właścicieli danego znaku towarowego o zgodę. Jednak konieczne jest wykazanie konieczności faktu, że logo zostanie użyte tylko w celach informacyjnych.

Znak towarowy na stronie internetowej

Znak towarowy na stronie internetowej musi zostać ponadto tak wyeksponowany, aby właściciel strony nie mógł zostać posądzony o specjalne reklamowanie dane firmy, czy marki. Zazwyczaj nie stanowi problemu, jeśli na stronie internetowej zawarte będą pochlebstwa odnośnie firmy czy przedsiębiorstwa do jakiego logo należy, ale jeśli zawarte tam będą negatywne opinie, to możemy liczyć się w takim wypadku z konsekwencjami. Żadna firma z pewnością nie pozostawi bez odzewu sytuacji, jeśli jej logo będzie zawarte obok swoistej antyreklamy swojej marki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *