Co warto wiedzieć o zamówieniach publicznych?

Co warto wiedzieć o zamówieniach publicznych?

Wielu przedsiębiorców nie docenia mocy zamówień publicznych. Tymczasem jest to ogromny rynek (wart ok. 200 mld zł rocznie), który w najbliższym czasie zgodnie z rządowymi zapowiedziami ma rosnąć w siłę. Wejść w życie ma również nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, która ułatwi uczestnictwo w przetargach. Dowiedz się, w jaki sposób Twoja firma może to wykorzystać, jak zorganizować szkolenia z zamówień publicznych i z sukcesem startować w przetargach.

Czym są zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne dotyczą odpłatnych umów zawieranych pomiędzy podmiotem publicznym a wykonawcą (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej). Ich przedmiotem mogą być usługi, dostawy lub roboty budowlane. Zamówienia publiczne odbywają się według konkretnych zasad, a potencjalni wykonawcy muszą spełnić określone warunki regulowane ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177). Istnieją jednak przypadki, w których przepisy ustawy mogą być całkowicie lub częściowo wyłączone ze stosowania.

Zamówienia publiczne dotyczą bardzo wielu i zróżnicowanych dziedzin życia:

 • robót drogowych oraz związanych z budową infrastruktury,
 • szkoleniami dla pracowników oraz kadr instytucji publicznych,
 • zapewnienia czystości i odbioru nieczystości,
 • poprawy konkurencyjności na rynku poprzez bezpłatne kursy i szkolenia…

Jakie są tryby zamówień publicznych?

Forma prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne nazywana jest trybem zamówienia publicznego. Podstawowe tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych to:

 • przetarg nieograniczony – dostępny dla wszystkich zainteresowanych wykonawców,
 • przetarg ograniczony – wymagający złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, a następnie złożenia oferty po uzyskaniu zaproszenia.

Ponadto stosuje się jeszcze:

 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszeń,
 • dialog konkurencyjny,
 • zamówienia z wolnej ręki,
 • zapytania o cenę,
 • partnerstwo innowacyjne,
 • licytację elektroniczną.

Jak ubiegać się o realizację zamówień publicznych?

Sposób uczestnictwa we wszystkich trybach zamówień publicznych określa ustawa PZP. To dość trudny rynek, ze względu na złożoność procedur i przepisów prawa. Jednak dzięki odpowiednim szkoleniom czy warsztatom merytorycznym wkroczenie na ten rynek nie musi być trudne. Warto postawić na profesjonalne szkolenia z zamówień publicznych dostępne w bazie szkoleń na https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne – zarówno w odniesieniu do właścicieli firm oraz ich pracowników.

Dzięki usystematyzowanej i kompleksowej wiedzy oraz wsparciu ekspertów prowadzących szkolenia znacznie łatwiej zrozumieć mechanizmy rządzące tym światem i wziąć udział w pierwszym przetargu. Dostępne są zarówno podstawowe kursy z tej dziedziny objaśniające złożenie oferty krok po kroku, jak i bardziej zaawansowane szkolenia czy warsztaty dotyczące konkretnych trybów czy branż – w tym szkolenia dla zamawiających oraz wykonawców. Bardzo popularne są też szkolenia dotyczące nowych przepisów PZP, które w większości zaczną obowiązywać od 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *