pasy na jezdni

Większe prawa pieszych na drodze?

Polski rząd planuje zwiększenie ochrony pieszych na drodze, poinformowała ,,Rzeczpospolita”. To odpowiedź na poselski projekt, zakładający zmiany w ruchu drogowym.

Zwiększona ochrona polegać miałaby na tym, iż pieszy ma pierwszeństwo nie tylko w sytuacji kiedy znajduje się już na pasach bezpieczeństwa, ale również wtedy kiedy zamierza wejść na przejście dla pieszych.

Powyższa zmiana ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, gdyż posłowie uważają, że na drogach polskich ginie zbyt dużo osób.

W powyższej sprawie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po przeprowadzonej analizie polegającej na porównaniu sytuacji panującej na drogach polskich z sytuacją na drogach w 14 innych krajach Kontynentu Europejskiego wydała pozytywną opinię dotyczącą powyższych zmian.

W innych krajach, np. Wielkiej Brytanii czy Czechach pieszym przysługuje pierwszeństwo również wtedy, gdy zamierzają wejść na przejście dla pieszych, tzn. zbliżą się do niego i oczekują na przejście.

Nowela jest już gotowa do pierwszego czytania a my miejmy nadzieję, że wprowadzenie powyższej zmiany w polskim prawie drogowym rzeczywiście spowoduje mniejszą liczbę wypadków a tym samym wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na drogach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *