wzory pism

Wniosek o protokół z rozprawy

Kraków, dnia 11 stycznia 2011 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

ul. Lubicz 27

31-503 Kraków

Powód:

Katarzyna Kowalska

zam. przy ul. Kowalskiej 11/1, 11-111 Kraków

PESEL: 11111111111

Pozwany:

Krzysztof Kowalski

zam. przy ul. Kowalskiej 1/11, 11-111 Kraków

PESEL: 11111100000

Sygn. akt: III Rc 111/11/K

WNIOSEK POWODA

– o sporządzenie i doręczenie kserokopii protokołu z rozprawy –

Działając w imieniu własnym zwracam się z wnioskiem o wydanie z akt sprawy kserokopii protokołu rozprawy, która odbyła się w tut. Sądzie w dniu 11 stycznia 2011 roku, w sprawie pod sygn. akt: III Rc 111/11/K i doręczenie kserokopii tego protokołu na mój adres zamieszkania. Jednocześnie, z uwagi na to, iż protokół z rozprawy liczy 7 stron, załączam stosowna opłatę kancelaryjną w znakach sądowych, w kwocie 7 złotych.

Podpis

W załączeniu: opłata od wniosku z znakach sądowych w kwocie 7 złotych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *