sąd

Wniosek o rozszerzenie egzekucji

Zobacz opracowany wniosek o rozszerzenie egzekucji.

Kraków, dnia 1 grudnia 2014 roku

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia

Adam Nowak

ul. Komornicza 12

31-115 Kraków

Wierzyciel:

Jan Kowalski

zam. w Krakowie, przy ul. Kowalskiego 1, 31-115 Kraków

PESEL: 11111111111

Dłużnik:

Jan Nowak

zam. w Warszawie przy ul. Nowaka 1, 00-115 Warszawa

PESEL: 22222222222

Sygn. akt: Km 1111/14

WNIOSEK WIERZYCIELA

– o rozszerzenie egzekucji –

Działając w imieniu własnym, w związku z toczącym się przed Komornikiem Sądowym dla Krakowa – Śródmieścia Adamem Nowak postępowaniem egzekucyjnym przeciwko Dłużnikowi – Janowi Nowak, w sprawie pod sygn. akt: Km 1111/14, przedkładając tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny wydany w dniu 10 października 2014 roku w sprawie pod sygn. akt: I C 2222/13 zaopatrzony w klauzulę wykonalności w dniu 25 listopada 2014 roku, niniejszym wnoszę o:

1. rozszerzenie egzekucji toczącej się przed Komornikiem Sądowym dla Krakowa – Śródmieścia Adamem Nowak w sprawie pod sygn. akt: Km 1111/14 o należności zasądzone tytułem wykonawczym – wyrokiem Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny wydany w dniu 10 października 2014 roku w sprawie pod sygn. akt: I C 2222/13 zaopatrzonym w klauzulę wykonalności w dniu 25 listopada 2014 roku, tj:

a. o kwotę należności głównej w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100);

b. o kwotę 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania;

c. o kwotę 6 złotych (słownie: sześć złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego;

2.Podtrzymuję wszystkie dotychczasowe wnioski egzekucyjne, w szczególności wskazane we wniosku o wszczęcie i przeprowadzenie egzekucji z dnia 1 czerwca 2014 roku;

3. Wnoszę o przelanie wyegzekwowanych należności na podany poniżej numer rachunku bankowego Wierzyciela

10 0000 0000 2222 3333 4444 5555

3. Ponadto, wnoszę o bieżące informowanie Wierzyciela o stanie postępowania egzekucyjnego.

Wierzyciel

W załączeniu:

1. Tytuł wykonawczy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *