pirat

WSA precedensowo o przedawnieniu punktów karnych za wykroczenia drogowe

Kierowcom, za popełnione wykroczenia drogowe, często zostają przyznane punkty karne. WSA w Gorzowie Wielkopolskim jednoznacznie orzekł, że nawet przedawnienie karalności wykroczenia drogowego nie może być podstawą do umorzenia postępowania w przedmiocie skierowania kierowcy na egzamin kontrolny po przekroczeniu 24 punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Orzeczenie WSA złamało próby obrony kierowców przed obowiązkiem przystąpienia do ponownego egzaminu kwalifikujący do prowadzenia pojazdów, po przekroczeniu 24 punktów karnych. Jak podaje serwis lex.pl kierowcy dotychczas powoływali się na art. 45 § 3 ustawy Kodeks wykroczeń i wnosili o umorzenie postępowania z uwagi na upływ przedawnienia kary grzywny (3 lata od zdarzenia drogowego).

Sąd z kolei uznał, że art. 45 statuuje instytucję przedawnienia wykonania kary oraz środka karnego orzeczonego za wykroczenie, jeśli od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata. Ani punkty za naruszenie przepisów o ruchu drogowym, ani też obowiązek poddania się egzaminowi sprawdzającemu nie stanowią środka karnego w rozumieniu art. 28 §1 k.w., a tym samym nie można wprost wywodzić z powołanego przepisu podstawy do umorzenia postępowania.

Egzamin kontrolny stanowi co prawda konsekwencję przekroczenia 24 punktów karnych, ale również daje podstawę, by domniemywać, że kierowca może nie znać przepisów ruchu drogowego czy nie umieć bezpiecznie poruszać się na drodze. Domniemanie to jest niezależne od posiadanej kategorii praw jazdy. Zatarcie ukarania, a tym bardziej przedawnienie wykonania kary za czyny stanowiące naruszenie przepisów ruchu drogowego, po skierowaniu wniosku o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, nie ma wpływu na możliwość orzekania przez właściwy organ w tym przedmiocie.

Przekroczenie liczby 24 punktów w ciągu roku od pierwszego naruszenia przepisów ruchu drogowego, z którym wiązało się przypisanie odpowiedniej liczby punktów, skutkuje Zdaniem WSA względy bezpieczeństwa nie pozwalają na to, aby uznać, że przedawnienie karalności wykroczenia drogowego automatycznie pozwala na umorzenie postępowania w sprawie skierowania kierowcy na egzamin.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *