parking dla niepełnosprawnych

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Prawdopodobnie na każdym parkingu spotkamy tzw. koperty – wyznaczone miejsca do parkowania dla wybranych pojazdów.

Część kierowców niestety łamie przepisy i parkuje na takich polach mimo braku odpowiednich uprawnień.

 

Takie postępowanie często kończy się kilkuset złotowym mandatem, a co gorsze, zabiera cenne miejsce tym, którzy go naprawdę potrzebują i którym jest ono dedykowane.

Karta parkingowa – dla kogo?

Artykuł przybliża pojęcie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej i innych uprawnionych. Przepisy dot. karty znajdują się w dwóch ustawach:

 • ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r.
 • ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.

Popularna koperta to miejsce do parkowania przeznaczone dla:

 • osób niepełnosprawnych
 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (np. domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, sanatoria, szkoły)

Przywileje z posiadania karty parkingowej

Przywileje związane z posiadaniem takiej karty parkingowej to jednak nie tylko prawo do korzystania z koperty. Osoby wymienione powyżej mogą ponadto nie stosować się do następujących znaków drogowych (zawsze zachowując przy tym szczególną ostrożność):

 • zakaz ruchu w obu kierunkach
 • zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • zakaz wjazdu autobusów
 • zakaz wjazdu motocykli
 • zakaz wjazdu motorowerów
 • zakaz postoju
 • zakaz postoju w dni nieparzyste
 • zakaz postoju w dni parzyste
 • strefa ograniczonego postoju

Co zrobić, aby uzyskać kartę parkingową?

W celu uzyskania karty przez osobę niepełnosprawną należy złożyć:

 • wniosek
 • opłatę 25 zł
 • fotografię o wymiarze 3,5cm x 4,5cm
 • kopię wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie to musi zawierać stwierdzenie o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych przez Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 • oryginał w/w orzeczenia do wglądu
 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

W celu uzyskania karty przez placówkę zasadniczo potrzebny jest wniosek i wniesienie opłaty 25 zł. Niektóre urzędy wymagają ponadto np. kopii statutu placówki.

Gdzie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać kartę parkingową?

Dokumenty należy złożyć u starosty (w powiatach) lub prezydenta miasta (w miastach na prawach powiatu). Karty zazwyczaj wydawane są niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty lub prezydenta miasta można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *