parking dla niepełnosprawnych

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej

Prawdopodobnie na każdym parkingu spotkamy tzw. koperty – wyznaczone miejsca do parkowania dla wybranych pojazdów.

Część kierowców niestety łamie przepisy i parkuje na takich polach mimo braku odpowiednich uprawnień.

 

Takie postępowanie często kończy się kilkuset złotowym mandatem, a co gorsze, zabiera cenne miejsce tym, którzy go naprawdę potrzebują i którym jest ono dedykowane.

Karta parkingowa – dla kogo?

Artykuł przybliża pojęcie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej i innych uprawnionych. Przepisy dot. karty znajdują się w dwóch ustawach:

 • ustawie Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r.
 • ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z 27 sierpnia 1997 r.

Popularna koperta to miejsce do parkowania przeznaczone dla:

 • osób niepełnosprawnych
 • kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej
 • pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (np. domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, sanatoria, szkoły)

Przywileje z posiadania karty parkingowej

Przywileje związane z posiadaniem takiej karty parkingowej to jednak nie tylko prawo do korzystania z koperty. Osoby wymienione powyżej mogą ponadto nie stosować się do następujących znaków drogowych (zawsze zachowując przy tym szczególną ostrożność):

 • zakaz ruchu w obu kierunkach
 • zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
 • zakaz wjazdu autobusów
 • zakaz wjazdu motocykli
 • zakaz wjazdu motorowerów
 • zakaz postoju
 • zakaz postoju w dni nieparzyste
 • zakaz postoju w dni parzyste
 • strefa ograniczonego postoju

Co zrobić, aby uzyskać kartę parkingową?

W celu uzyskania karty przez osobę niepełnosprawną należy złożyć:

 • wniosek
 • opłatę 25 zł
 • fotografię o wymiarze 3,5cm x 4,5cm
 • kopię wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Orzeczenie to musi zawierać stwierdzenie o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych przez Prawo o ruchu drogowym, a w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

 • oryginał w/w orzeczenia do wglądu
 • dowód osobisty wnioskodawcy do wglądu

W celu uzyskania karty przez placówkę zasadniczo potrzebny jest wniosek i wniesienie opłaty 25 zł. Niektóre urzędy wymagają ponadto np. kopii statutu placówki.

Gdzie należy złożyć dokumenty, aby uzyskać kartę parkingową?

Dokumenty należy złożyć u starosty (w powiatach) lub prezydenta miasta (w miastach na prawach powiatu). Karty zazwyczaj wydawane są niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji starosty lub prezydenta miasta można się odwołać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *