umowa kupna sprzedaży serwisu internetowego

Jak sprzedać stronę www? Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży serwisu internetowego!

Każda strona internetowa może stać się przedmiotem obrotu i nic nie stoi na przeszkodzie, aby swój dochodowy serwis www wystawić na sprzedaż. Warto jednak pamiętać o spełnieniu kilku wymogów formalnych i prawnych, aby cała procedura przebiegła w pełni pomyślne. Kluczowa w tym wszystkim jest odpowiednio sporządzona umowa sprzedaży strony internetowej (wzór tutaj), która uwzględni specyfikę tego typu transakcji. Niezbędna jest również cesja domeny.

Zamów teraz wzór umowy

Pobierz wzór umowy kupna / sprzedaży serwisu internetowego

Dostęp dożywotni 40 PLN Sposób zapłaty: Przelew Dotpay

Podaj swój adres email, aby pobrać umowę.

/
Pobierz Umowę

Dokonując zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z regulaminem serwisu PrawoProsto.pl.

Na co zwrócić uwagę podczas sprzedaży strony internetowej?

Sprzedaż domeny internetowej, a więc de facto konkretnej strony www, zawsze wiąże się z koniecznością zawarcia tzw. umowy mieszanej. Innymi słowy, nie mamy tutaj do czynienia z umową typowo sprzedażową, ale zazwyczaj dodatkowo nastąpi też przeniesienie praw autorskich do treści znajdujących się w danym serwisie, a także przeniesienie, czyli cesja praw do domeny internetowej.

Warto jednocześnie zaznaczyć, że domena stanowi adres internetowy konkretnej strony. Teoretycznie istnieje możliwość przeniesienia praw jedynie do samych treści danego serwisu, ale raczej mało osób decyduje się na tego typu rozwiązanie, ponieważ użytkownicy bardzo łatwo przyzwyczają się do określonego adresu i każda zmiana może okazać się niekorzystna z punktu widzenia marketingowego. Strony internetowe na sprzedaż można znaleźć na forach poświęconych tematyce informatycznej czy też w specjalnych serwisach ogłoszeniowych.

Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że sprzedaż strony internetowej jest tak naprawdę trochę mylącym pojęciem, ponieważ nabywca nie będzie posiadał domeny na własność, ale kupuje on jedynie prawo do dysponowania daną domeną i wyłącznego z niej korzystania. Oznacza to, że nabywca nie będzie mógł swobodnie nią rozporządzać.

Innymi słowy, nie sprzedaje się domeny, ale przenosi się obowiązek rejestratora w zakresie zachowania konkretnej nazwy domeny oraz obsługi administracyjnej i technicznej na inny podmiot. Może nim być zarówno firma, jak i osoba prywatna. Sprzedawca tym samym rezygnuje z praw do domeny. Po sprzedaży musi zaś pamiętać o konieczności zapłacenia podatku, którego rodzaj i wysokość zależy od przyjętego sposobu rozliczania i faktu, czy prowadzi działalność gospodarczą.

Co to jest cesja domeny?

Już trochę na ten temat było wcześniej wspomniane, ale warto szerzej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Znaczenie słowa cesja jest proste, ponieważ chodzi o zrzeczenie się swoich praw do czegoś na rzecz innej osoby i tak się właśnie dzieje w przypadku cesji domeny.

Cesja domeny jest konieczna przy sprzedaży strony www i oznacza przeniesienie praw do domeny internetowej.

Cesja prowadzi więc do zmiany abonenta domeny. Warto pamiętać, że wymaga to złożenia wniosku do NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) o zmianę abonenta oraz o zbyciu i przejęciu owych praw do danej domeny. Jeszcze raz należy podkreślić, że sprzedaje się wyłącznie prawo do korzystania z domeny, a sama domena pozostaje własnością NASK, a konkretnie określonego rejestratora. Jednak cesja następuje na rzecz właściwego podmiotu, nie zaś na rzecz NASK.

Niezwykle ważne będzie prawidłowe wykonanie cesji. Oczywiście niezbędna jest dobrowolna zgoda obu stron, a więc zarówno sprzedającego, jak i kupującego, do przeprowadzenia cesji. Zrzeczenie się przez dotychczasowego abonenta praw do określonej domeny na rzecz nowego abonenta może nastąpić w tradycyjnej formie pisemnej albo drogą elektroniczną.

Ta pierwsza forma na pewno zajmuje więcej czasu i jest bardziej uciążliwa ze względu na konieczność sporządzenia dokumentów w wersji papierowej, które muszą zostać podpisane przez obie strony transakcji. Swoistym ułatwieniem całej procedury jest natomiast możliwość przesłania dokumentu cesji w formie skanu. Elektroniczne przekazywanie praw do domeny nie sprawi żadnych problemów, ponieważ wszystko wygodnie załatwia się w panelu administracyjnym konta, a sprzedający i kupujący zatwierdzają cała procedurę mailowo.

Warto przy tym pamiętać, że wzory cesji elektronicznej mogą się różnić w zależności od wymagań konkretnego rejestratora. Bez względu na wybór odpowiedniej metody, to po wykonaniu cesji nowy abonent przejmuje wszystkie prawa i obowiązki związane z domeną.

Dlaczego tak ważne jest sporządzenie dobrej umowy sprzedaży strony www?

umowa kupna sprzedaży serwisu Umowa sprzedaży strony internetowej (wzór do pobrania) daje gwarancję obu stronom rzetelności transakcji i pozwala uniknąć ewentualnych późniejszych sporów. Oczywiście największe ryzyko transakcji ponosi kupujący, ale umowa de facto zabezpiecza interesy obu stron. Należy zwrócić uwagę na bardzo precyzyjne postanowienia, które nie dadzą podstaw do powstania jakichkolwiek wątpliwości.

Trzeba również pamiętać, że sprzedaż stron internetowych obejmuje umowa będąca połączeniem klasycznej umowy sprzedaży z umową przeniesienia praw autorskich. Ma to znaczenie w kontekście formy załatwiania sprzedaży, ponieważ umowa sprzedaży stron www może zostać zawarta w formie elektronicznej, ale nie dotyczy to umowy przeniesienia praw autorskich.

W tym przypadku konieczna jest forma pisemna, aby umowa była uznana za ważną. W każdym razie sprzedaż stron www zawsze wiąże się ze sporządzeniem stosownej umowy i nie należy tego aspektu pomijać. Warto nadmienić, że w zasadzie identycznie przedstawia się wzór umowy sprzedaży strony internetowej, jak i wzór umowy sprzedaży sklepu internetowego.

Czym są pola eksploatacji domeny internetowej?

Niezwykle ważnym elementem umowy sprzedaży jest kwestia związana z treściami, które mogą być objęte przedmiotem ochrony prawnoautorskiej. Z punktu widzenia przepisów prawa autorskiego konieczne tym samym będzie wyjątkowo precyzyjne wymienienie wszystkich pól eksploatacji, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zawarcie postanowień o przekazaniu praw na rzecz kupującego bądź udzielenie licencji.

Pola eksploatacji strony internetowej są to w zasadzie sposoby korzystania z konkretnych elementów danego serwisu, które stanowią przedmiot praw autorskich. Najczęściej chodzi tutaj o trwałe albo czasowe utrwalanie czy też zwielokrotnianie treści, obrót oryginałem lub egzemplarzami, na których został utrwalony serwis, obróbki i adaptacje czy też rozpowszechnianie poprzez udostępnianie publiczne.

Generalnie chodzi o to, że kupujący będzie mógł wykorzystać istniejące już rozwiązania w zakresie systemu zarządzania treścią, interfejsu bądź materiałów graficznych i wideo, zamiast tworzyć stronę od podstaw.

Co powinien zawierać wzór umowy sprzedaży strony internetowej?

Każda umowa sprzedaży strony internetowej musi zawierać kilka informacji. Oczywiście niezbędne jest wskazanie domeny internetowej, której dotyczy dana umowa, a także dokładne określenie zarówno dotychczasowego, jak i przyszłego abonenta. Powinno też znaleźć się oświadczenie osoby sprzedającej dotyczące aktualnego stanu prawnego domeny.

Przede wszystkim chodzi o to, aby uniknąć sytuacji, kiedy dana domena jest przedmiotem jakiegoś sporu i gdy ktoś inny mógłby mieć jakiekolwiek uprawnienia do korzystania z niej bądź posiadać prawo do znaku towarowego. Nazwa domeny nie może też w żaden sposób naruszać praw osób trzecich.

W interesie kupującego będzie więc umieszczenie oświadczenia, że sprzedającemu przysługują wyłączne prawa do zarejestrowanej domeny, co obejmuje nie tylko samą stronę, ale również prawo do wszystkich umieszczonych na stronie elementów graficznych. Jednocześnie należy wskazać miejsce rejestracji. Kolejną kwestią jest oświadczenie o braku zaległości finansowych związanych z uiszczaniem należności z tytułu utrzymania domeny.

Wzór umowy sprzedaży strony internetowej powinien także zawierać zobowiązanie sprzedającego do zrzeczenia się wszelkich praw i obowiązków wobec rejestratora domeny, a zarazem zobowiązanie kupującego do przejęcia owych praw i obowiązków, w tym finansowych.

W związku z tym, że sprzedaż domen internetowych ma charakter transakcji finansowej, to niezbędne będzie też określenie w umowie wysokości wynagrodzenia dla sprzedającego jako swoistej formy gratyfikacji w związku z rezygnacją z dotychczasowej umowy z rejestratorem domeny.

Jak już wcześniej wspomniano, umowa sprzedaży sklepu internetowego bądź zwykłej strony www musi uwzględniać przeniesienie praw majątkowych na konkretnych polach eksploatacji, aby kupujący nabył prawa do takiej strony.

Innymi słowy, zaleca się, aby załącznik zawartej umowy zawierał szczegółowy opis strony i jej funkcjonalności. Im bardziej precyzyjny opis, tym mniejsze ryzyko zaistnienia sporu pomiędzy stronami umowy. Warto przy tym zaznaczyć, że umowa sprzedaży domeny internetowej reguluje jedynie relacje pomiędzy sprzedającym, czyli dotychczasowym abonentem, a kupującym, czyli przyszłym abonentem, oraz nie dotyczy ona rejestratora samej domeny. Dlatego konieczne jest przesłanie do rejestratora formularza wniosku o zmianę abonenta oraz kopii dokumentów identyfikujących obie strony.

Warto sobie uświadomić, że kupujący nie musi po nabyciu domeny samodzielnie dokonywać aktualizacji strony i sprawdzać jej funkcjonalności, ponieważ może skorzystać z usług profesjonalnych firm zajmujących pełnym jej administrowaniem. W takiej sytuacji przydatny będzie wzór umowy o administrowanie strony internetowej.

1 komentarz - Jak sprzedać stronę www? Pobierz wzór umowy kupna sprzedaży serwisu internetowego!

  1. Magda napisał(a):

    Super umowa. Jest całkowicie przystępna do modyfikacji pod każdą stronę www. Umowa jak najbardziej warta jest swojej ceny. Prawnicy też pomogą w razie niejasności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *