odszkodowanie dla rolników

Zakres obowiązku odszkodowawczego przy stratach plonów rolnych

Z pewnością niejedna osoba posiadająca własne uprawy rolne, zderzyła się z problemem ich regularnego niszczenia przez hasające po okolicy zwierzęta.

 

Mniejsza o to, jeżeli szkodę wyrządził pies sąsiada, którego możemy poprosić o przypilnowanie swojego czworonoga. Gorzej, jeżeli szkodnikami są na przykład dziki albo jelenie.

Czy w takiej sytuacji pozostaje nam tylko pokornie schylić głowę i pozwolić zwierzynie niszczyć nasze plony? W żadnym razie! Możemy przecież domagać się odszkodowania.

Odszkodowanie przy stratach plonów rolnych

Pierwsze pytanie, jakie może się nasunąć, brzmi zapewne: „no dobrze, ale właściwie od kogo mogę domagać się odszkodowania?”. Za szkody wyrządzone przez zwierzynę, którą ogólnie można nazwać łowiecką, odpowiadają:

  • przedsiębiorstwa lasów państwowych,
  • dzierżawcy obwodów łowieckich (zarówno ci zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim, jak i niezrzeszeni),
    zarządcy obwodów łowieckich.Jeżeli zatem mamy działkę, która sąsiaduje z lasem państwowym (czyli, pod względem prawnym, lasem stanowiącym własność Skarbu Państwa) i w lesie tym grasują jelenie, daniele czy łosie, które regularnie dokarmiają się z naszych plonów, to stosowny pozew sądowy o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę należy skierować do Skarbu Państwa.

Mimo, że „ostatecznie” podmiotem odpowiedzialnym będzie Skarb Państwa, to pozew należy sformułować bardziej precyzyjnie. Trzeba wskazać, że chodzi właśnie o Lasy Państwowe i to – co ważne – reprezentowane przez odpowiedniego Nadleśniczego. Dopiero takie ustalenie strony pozwanej pozwoli na właściwe przeprowadzenie postępowania cywilnego.

Jak napisać poprawnie pozew o odszkodowanie przy stratach plonów rolnych?

Dalsza część pozwu jest właściwie standardowa: powinniśmy określić wartość przedmiotu sporu, którą w tej sprawie wyznacza kwota, jakiej zasądzenia domagamy się od pozwanego.

Specyfika takich spraw polega na dość prostym ustaleniu wartości przedmiotu sporu, ponieważ na ogół można dość precyzyjnie określić zniszczenia w plonach spowodowane przez zwierzęta oraz wartość rynkową plonów.

Po przemnożeniu tych wartości wiemy, jaką szkodę, liczoną już w pieniądzu, poczyniły nam zwierzęta. W ramach pozwu można oczywiście wnosić o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność strony powodowej oraz o wezwanie na rozprawę odpowiednich świadków.

Co szczególnie ważne, odpowiedzialność za zniszczenie plonów jest absolutna, czyli niezależna od winy lub jej braku przez podmiot odpowiedzialny. Toteż, w ewentualnym procesie, pozwany nie będzie mógł podnosić, że co prawda zwierzyna ewidentnie zniszczyła nam uprawę, ale z tego czy innego powodu to nie jego wina.

Winni, czy niewinni – będą zobowiązani wynagrodzić nam szkodę. Warto pamiętać o takiej możliwości, ponieważ często zniszczenia spowodowane przez zwierzęta bywają niebagatelne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *