kobieta portale erotyczne

Żartownisie zakładający fałszywe profile na portalu erotycznym nie będą bezkarni

Dotychczas pokrzywdzeni fałszywymi profilami na różnych portalach, a w szczególności o tematyce erotycznej, często nie mieli faktycznej możliwości ochrony swoich praw. Przyczyną był brak danych personalnych osoby zakładającej profil. Często bowiem prowadzący profil nie udostępniali takich danych lub danych, za pomocą których możliwe byłoby zlokalizowanie żartownisia. Internet daje poczucie anonimowości i bezkarności. Choć nie jest to proste, to można znaleźć internautę, który obraża innych.

Obowiązki portalu erotycznego

Teraz jednak takie postępowanie będzie jeszcze łatwiejsze. Jak donosi Rzeczpospolita prowadzący portal ma obowiązek usunąć profil założony bez zgody osoby, której dotyczy, a także podać dane tego, kto go założył. To z kolei z pewnością pozwoli na ustalenie danych personalnych osoby, która profil założyła. W takiej sytuacji już łatwa droga do wniesienia powództwa w przedmiocie ochrony dóbr osobistych czy zadośćuczynienia za krzywdę.

Warto wskazać, iż obowiązek ma swoje podwaliny w orzecznictwie już z 2010r. Wówczas Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, iż nie można się zgodzić z oceną, że standard zachowania, profesjonalizm, wymaga by administrator na bieżąco filtrował i usuwał wypowiedzi naruszające prawo lub mogące naruszać prawo w obiektywnym przekonaniu, bez uprzedniego o tym fakcie zawiadomienia.

Stawianie pozwanemu takich wymogów byłoby sprzeczne z przepisami art. 14 i 15 w zw. z art. 12 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sąd Apelacyjny stoi na stanowisku, że regulamin portalu może wiązać wyłącznie członków zarejestrowanych na tym portalu. To oni, rejestrując się podpisują oświadczenie, że zapoznali się z treścią regulaminu i zobowiązują się stosować do jego postanowień. Bezspornie powód nigdy członkiem portalu nie był, a więc brak podstaw, aby regulamin miał do niego zastosowanie. Skoro tak, każda forma zawiadomienia pozwanego przez powoda o naruszeniu jego dóbr powinna być uznana za dopuszczalną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *