Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Niezgodność charakterów, brak spójnych poglądów lub zwyczajne wypalenie się uczucia – te czynniki najczęściej powodują oddalanie się od siebie, a w konsekwencji prowadzą do rozwodu. Nie należy tabuizować swoich problemów i bać się opinii innych w tej sferze. Jeżeli ktoś chce zmienić swoje życie i uwolnić się z toksycznego lub nieudanego małżeństwa, to ma do tego pełne prawo. Jak zatem złożyć pozew o rozwód?

Jak stworzyć i gdzie złożyć pozew o rozwód?

Odpowiednio skonstruowany pozew o rozwód może zminimalizować czas trwania całej procedury oraz ograniczyć ilość wstydliwych i krępujących pytań podczas rozprawy sądowej. Pozwala to również na sprawne ustalenie kwestii takich jak alimenty czy podział opieki nad dziećmi. Pierwszym spektrum, które musi stwierdzić sąd jest całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonków nie łączy żadne uczucie, fizyczność lub prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. Sąd ocenia również trwałość tego stanu rzeczy i ewentualne szanse na zmianę tej sytuacji.

Przygotowanie pozwu o rozwód przeprowadza się podobnie jak przygotowanie każdego innego wniosku czy pozwu w ramach postępowania sądowego. Przede wszystkim należy pamiętać, że zarówno pozew, jak i wszystkie załączniki muszą być złożone w 3 egzemplarzach. Do sądu okręgowego idą dwa egzemplarze pozwu, natomiast trzeci dostarczony będzie bezpośrednio sędziemu. Sędzie na podstawie dostarczonych mu dokumentów tworzy akta sprawy, do których stopniowo dołączać się będzie pisma, dowody, protokoły z rozpraw i ewentualne zeznania świadków. Drugi egzemplarz pozwu wysyłany jest przez sąd drugiej stronie czyli tzw. stronie pozwanej.

Jakie załączniki zawrzeć w pozwie i rozwód? 

Aby pozew o rozwód był pełny należy do niego załączyć akty stanu cywilnego małżonków (akt małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci). Do dokumentacji dołącza się również dowód opłacenia pozwu (600 zł). Jest to obowiązkowe minimum, które powinno stanowić załącznik. Resztę akt dołącza się w trakcie trwania procesu rozwodowego, w zależności co życzył będzie sobie sąd lub czego będzie wymagać sytuacja. Mogą być potrzebne rachunki np. do ustalenia alimentów. Bardzo często są to również fragmenty korespondencji elektronicznej, która ma udowodnić np. zdradę lub próby zastraszenia współmałżonka. W dobie cyfryzacji bardzo duże znaczenie jako dowody mają również zdjęcia lub nagrania.

Sprawę o rozwód w pierwszej instancji może rozpatrzyć jedynie sąd okręgowy. Musi być to sąd z okręgu, w którym zameldowani byli małżonkowie. Pozew o rozwód można wycofać praktycznie w każdej chwili procedowanej rozprawy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *