użytkowanie wieczyste gruntu

Zmiana w naliczaniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

Już 9 października 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedną z wprowadzonych zmian będą nowe zasady naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zgodnie z art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wspomnianej opłaty rocznej przez cały czas trwania jego prawa. Zasadnicza zmiana wprowadzona nowelizacją UGN polega na wprowadzeniu ograniczenia w częstości aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste do jednej aktualizacji na trzy lata. Jej warunkiem jest wzrost wartości nieruchomości, która jest przedmiotem użytkowania wieczystego.

W ustawie o gospodarce nieruchomościami znajdzie się nowy zapis, gwarantujący użytkownikom wieczystym, że w wyniku aktualizacji wysokości opłaty rocznej nie zapłacą oni od razu kwoty wyższej niż dwukrotność sumy przed aktualizacją. Gdyby zaktualizowana kwota przekroczyła ową dwukrotność, użytkownik wieczysty zobowiązany jest do zapłaty dwukrotności, a resztę dzieli się na dwie części i każdą z nich płaci się w kolejnych dwóch latach od aktualizacji. Dopiero za trzeci rok użytkownik wieczysty będzie zobowiązany zapłacić opłatę roczną wynoszącą pełną kwotę, jaka wynika z przeprowadzonej aktualizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *