sąd

Zmiana sposobu zawiadomienia o rozprawie

Sejm rozpoczął prace nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja zakłada możliwość wezwania do sądu w sposób, który według sądu przyspieszy postępowanie. Wezwania do sądu będzie można otrzymać e-mailem, czy przez telefon. Jak informuje Rzeczpospolita sąd będzie mógł wezwać strony, świadków, biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne, jeżeli uzna, że przyspieszy to postępowanie. Wezwanie takie będzie uznawane za skuteczne, jeżeli nie ma wątpliwości, że dotarło ono do adresata.

Obecny system zawiadomień sądowych od wielu lat wydaję się nieskuteczny. Formalizm w doręczeniach sądowych powoduje przewlekłość postępowania. Dzięki uproszczonej procedurze sąd będzie mógł szybko zawiadomić uczestników postępowania o tym, że rozprawa się nie odbędzie np. w sytuacji kiedy wiadomo, że świadek się nie stawi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *