prawo karne

Zmiany w kodeksie karnym

Ministerstwo Sprawiedliwości przewiduje wprowadzenie zmian w prawie karnym polegających głównie na ograniczeniu stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz częstszym stosowaniu kar grzywny i ograniczenia wolności.

Zmiany wejdą w życie na początku 2015 roku.

 

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach zakładają zwiększenie maksymalnego wymiaru kary ograniczenia wolności z jednego roku do dwóch lat.

Oprócz wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub potrąceniu wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny, kara ta będzie mogła polegać także na obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu kontrolowanym w systemie dozoru elektronicznego oraz powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach.

W celu zwiększenia skuteczności kary grzywny Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza obowiązek wpisu do rejestru dłużników osoby zalegającej z zapłatą grzywny.

Projekt zmian w Kodeksie karnym zakłada także przedłużenie 30-letniego okresu zatarcia skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności , w sytuacji gdy pokrzywdzonym jest małoletni.

Ponadto maksymalny wymiar kary pozbawienia wolności ma ulec wydłużeniu z 15 do 20 lat. Nowelizacja nie przewiduje zmian w zakresie kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *