prawo

Zmiany w Kodeksie pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zbliża się do zakończenia prac nad nowelizacją Kodeksu pracy. Nowelizacja ma na celu usunięcie luk oraz niezgodności z Konstytucją z dotychczas obowiązujących przepisów.

Jak informuje Rzeczpospolita już w połowie roku zmienią się zasady dotyczące obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Ze względu na występującą w treści sprzeczność, zmianie ulegną przepisy zawarte w art. 92 K.p. dotyczącym wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za pierwsze 33 dni choroby ( w przypadku pracownika powyżej 50. roku życia- za pierwsze 15 dni) oraz w art. 80 K.p. mówiącym, o tym że wynagrodzenie należy się pracownikowi tylko za pracę wykonaną.

Do Kodeksu pracy włączone zostaną przepisy wynikające z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Nowelizacje dotyczy także art. 173 K.p., który ma zapewnić ministrowi pracy, zgodnie z Konstytucją, prawo do określania w drodze rozporządzenia zasad wyliczania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *