prezes

Zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Posłowie Platformy Obywatelskiej wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji Kodeksu spółek handlowych. Proponowane zmiany w przepisach wprowadzają możliwość zakładania spółki jawnej i komandytowej przy pomocy elektronicznego formularza. Posłowie zaproponowali również rezygnację ze składania do akt rejestrowych wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółki jawnej oraz wzorów podpisów członków zarządu spółki z o.o.

Zmiana w dotychczas obowiązujących przepisach dotyczy również opłat związanych z wpisem spółki do rejestru oraz zmianami danych spółki w rejestrze. Opłata od wniosku o wpis do rejestru spółki zawiązanej przy użyciu wzorca umowy udostępnianego przez internet wyniosłaby 250zł zamiast 500zł. Zaś opłata za wniosek o zmianę wpisu wyniosłaby 200zł zamiast 250zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *