allegro

Zmieniony napis Allegro

Wczoraj doszło do precedensowego wyroku w sprawie granic krytyki , mającej na celu obronę cenionych i podstawowych wartości.

Jak podaje Biuro Rzecznika Prawo Obywatelskich i rzeczpospolita.pl, Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił powództwo Allegro.pl przeciw Fundacji Zielone Światło.

 

Przyczyną całego zamieszania był plakat z napisem: „Nazistowskim gadżetom mówimy nie. Stop Allegro” , jaki pojawił się na proteście przeciwko sprzedaży przedmiotów o nazistowskiej symbolice.

I choć samo hasło nie budziło większych zastrzeżeń, to jego forma wyrażenia- tak. Otóż, w logo Allegro umieszczono zamiast liter „ll” znaki nazistowskiej formacji SS. Z tego powodu portal wystąpił z powództwem o naruszenie dóbr osobistych przeciwko Fundacji i autorowi rysunku.

Sąd Okręgowy uznał, że choć cel pikiety był słuszny, to zostały przekroczone granice krytyki, która „musi być rzetelna, rzeczowa i adekwatna do działań podmiotu krytykowanego”. Poza tym, zmienione logo mogło dawać do zrozumienia, iż „Allegro szerzy faszyzm”, a przecież tego rodzaju transakcje mają na portalu znikomy odsetek.

Na skutek apelacji wniesionej przez pozwanych, Sąd Apelacyjny oddalił pozew Allegro.pl. Co ważne, do sprawy włączyła się Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślając działanie Fundacji w ważnym i społecznym interesie.

Sąd skonstatował, że doszło do naruszenia renomy powoda, ale artystyczna krytyka jaka miała miejsca, była w pełni sytuacyjnie uzasadniona. W szczególności, mając na uwadze doświadczenia historyczne i skojarzenia z symboliką nazistowską. W uzasadnieniu podkreślono, że działania fundacji były tylko wyrażeniem dezaprobaty wobec takich a nie innych transakcji, nielicznie zwalczanych przez portal.

Ciekawe, czy reprezentanci Allegro.pl złożą skargę kasacyjną? Na pewno w tym przypadku występuje konflikt wartości, między dobrem portalu, a dobrem- społeczeństwa i państwa, dla których ochrona przed nazizmem ma unikalny charakter.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *