prawo upadłościowe

Zniesienie współwłasności – od czego zacząć?

O współwłasności możemy mówić w sytuacji, gdy własność (na przykład nieruchomości) przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Zniesienie współwłasności może nastąpić w dowolnym czasie. Istotne jest tutaj to, czy zniesienie współwłasności będzie polubowne, czy też konieczne będzie postępowanie sądowe. Sprawdź, jak znieść współwłasność.

Na czym polega zniesienie współwłasności?

O współwłasności mówimy, gdy prawo do danego przedmiotu przysługuje niepodzielnie kilku osobom. Zniesienie współwłasności jest sposobem na podzielenie danego przedmiotu pomiędzy te osoby. Prawo przewiduje również sytuacje, w których przedmiot zostaje przyznany tylko jednemu z właścicieli. W takim przypadku jednak niezbędne jest wyrównanie wartości udziałów poprzez dopłatę pieniężną, czyli spłacenie pozostałych właścicieli.

Jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności może odbyć się na dwa sposoby – poprzez zawarcie odpowiedniej umowy lub w trakcie postępowania sądowego. Wszystko zależy od tego, czy współwłaściciele są zgodni co do zniesienia współwłasności, czy też brak między nimi zgody, w związku z czym rozwiązanie sporu możliwe jest wyłącznie na drodze sądowej. Poniżej znajdują się informacje na temat tego, jak znieść współwłasność w każdym z tych przypadków.

Gdy współwłaściciele są zgodni co do podziału nieruchomości…

Bez wątpienia sytuacja, w której współwłaściciele są zgodni w kwestii podziału nieruchomości, pozwoli na najszybsze zniesienie współwłasności. W większości przypadków wystarczy tutaj bowiem zawarcie umowy dotyczącej podziału nieruchomości. Oczywiście umowa taka musi zostać zawarta w kancelarii notarialnej.

Brak możliwości polubownego zniesienia współwłasności

Nieco bardziej skomplikowane są sytuacje, w których współwłaściciele nie są zgodni co do tego, w jaki sposób ma zostać podzielona nieruchomość. W takim przypadku może okazać się, że niezbędne jest wejście na drogę sądową. Konieczne będzie zatem przygotowanie odpowiedniego wniosku, a następnie złożenie go w sądzie. Następnie trzeba zaczekać na rozprawę, w trakcie której sąd zapozna się z sytuacja i będzie mógł orzec, w jaki sposób podzielona ma zostać dana nieruchomość. Oczywiście liczyć się tutaj należy z koniecznością pokrycia kosztów sądowych. Warto także rozważyć skorzystanie ze wsparcia prawnego – doświadczony, profesjonalny prawnik może okazać się cennym wsparciem na każdym etapie postępowania. No i najważniejsze – dzięki takiej pomocy decyzja sądu może być bardziej korzystna, jeśli chodzi o podział nieruchomości. Więcej na temat prawa rodzinnego i współwłasności przeczytasz tutaj: https://jakubowskazawada.com/prawo-rodzinne/

Jak znieść współwłasność – podsumowanie

Wiesz już, jak znieść współwłasność. Jeśli jest to możliwe, warto zadbać o to, aby poszczególni właściciele doszli do porozumienia w kwestii podziału własności. Dzięki temu można uniknąć długiego postępowania sądowego. Jeżeli jednak porozumienie nie jest możliwe, konieczne może okazać się wejście na drogę sądową. W takim przypadku warto zadbać o odpowiednie wsparcie prawne – doświadczony prawnik zadba bowiem o interesy swojego klienta, a w przypadku podziału nieruchomości wsparcie takie może okazać się szczególnie cenne.

Tekst inspirowany: https://jakubowskazawada.com/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *