zastosowanie prawa w firmie

3 praktyczne zastosowania prawa w działalności gospodarczej

Specyfika polskiej gospodarki i ciągle zmieniające się przepisy prawa, nie tylko podatkowego, wymuszają na przedsiębiorcach konieczność współpracy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi, które zajmują się doradztwem i obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W swojej działalności z elementami prawa spotyka się każdy przedsiębiorca, a od znajomości przepisów i świadomości prawnej zależy, jak długo będzie w stanie utrzymać się na rynku.

Przeciętny przedsiębiorca, prowadzący firmę z sektora mikro- i małych przedsiębiorstw lub jednoosobową działalność gospodarczą, ma zwykle do czynienia z prawem cywilnym, administracyjnym, finansowym i prawem pracy. Z większa ilością przepisów stykają się duże i rozbudowane spółki, które, ze względu na charakter działalności, często korzystają z pomocy prawnej.

Fuzja, przekształcenie lub przejęcie przedsiębiorstwa

Naturalnym procesem w życiu przedsiębiorstwa jest jego rozwój, który prowadzi do przekształcenia formy prawnej podmiotu gospodarczego, jego sprzedaży lub fuzji z innym przedsiębiorstwem. Aby proces ten był przeprowadzony bez zakłóceń i zgodnie z prawem, konieczna jest współpraca specjalistów kilku dziedzin – prawników, doradców podatkowych i doradców finansowych. Jej efektem powinna być bezpieczna dla właścicieli przedsiębiorstwa umowa, która zabezpiecza w pełni ich interesy i nie naraża na nieprzyjemne konsekwencje prawne.

Udział prawników w tego typu transakcjach jest nieodzowny, szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona spółek o skomplikowanej sytuacji prawnej i finansowej. Na wielu stronach Kancelarii Adwokackich, często zawarte są, informacje związane ze sposobami przekształcania i sprzedaży jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek prawa handlowego.

Prawo kontraktowe

Podpisywanie umów i kontraktów z kontrahentami lub dostawcami towarów i usług to codzienność polskiego przedsiębiorcy. Niektóre z nich są stosunkowo proste, jak umowa o usługi telekomunikacyjne, a inne bardzo skomplikowane, jak kontrakt związany z eksportem towarów poza obręb Unii Europejskiej. Podstawowym aktem, który reguluje zasady zawierania umów i kontraktów jest Kodeks Cywilny.

Trzeba jednak pamiętać, że zawiera on ogólne wskazówki, dotyczące konstruowania poszczególnych zapisów umowy, a nie narzuca przedsiębiorcom konkretnych rozwiązań, dlatego każda umowa, która może zaważyć na dalszym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, powinna być opracowana przez prawnika.

Windykacja należności

Prowadzenie firmy wiąże się również z odzyskiwaniem należności od kontrahentów, którzy zalegają ze spłatą swoich zobowiązań wobec przedsiębiorstwa. Pomoc prawna w tym zakresie może mieć charakter kompleksowy, jak Windykacja przedsądowa i procesowa prowadzona przez Kancelarię Adwokacką , lub jedynie częściowy – wtedy kancelaria prawna udostępnia usługi z zakresu windykacji prewencyjnej lub przeprowadza poszczególne etapy windykacji polubownej, przedsądowej, sądowej nakazowej i ponakazowej albo masowej.

Prawnicy dokonują również ustaleń majątkowych oraz wspierają wierzycieli w odzyskiwaniu należności.

Inne dziedziny prawa w działalności gospodarczej

W zależności od specyfiki działalności, przedsiębiorcy muszą dostosować się do przepisów z zakresu prawa spadkowego, autorskiego, nowych technologii, prasowego i ochrony dóbr osobistych. Szczególnie problematyczne wydają się być prawo własności intelektualnej oraz ochrona dóbr osobistych, które dotyczą wartości niematerialnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *