Prawo spadkowe

testament i dziedziczenie ustawowe

Dziedziczenie ustawowe, a prawo spadkowe [PORADNIK]

Żyjący w XVIII wieku Benjamin Franklin powiedział, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. O ile podatki stanowią przymusowo nałożone i wyjątkowo nielubiane świadczenia pieniężne na rzecz państwa, o tyle śmierć jest nierozerwalnie związana z naturą ludzką i jeszcze bardziej nieuchronna niż zobowiązania podatkowe. Z tej przyczyny prawo spadkowe, czyli zbiór norm prawnych związanych z dziedziczeniem majątku, stanowi jedną z najistotniejszych gałęzi prawa.

spadek

Postępowanie spadkowe i sposoby na odnalezienie spadkobierców

W poniższym artykule zostanie przedstawiona procedura nabycia spadku w sytuacji, w której niektórzy spadkobiercy nie są znani z miejsca zamieszkania i nie możemy powiadomić ich o możliwości nabycia spadku po osobie zmarłej. Przypominając ogólne zasady powołania do spadku, należy oczywiście wspomnieć, że może ono wynikać z ustawy albo z testamentu.

Dziedziczenie ustawowe następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z powołanych osób nie chce lub nie może być spadkobiercą (art. 926 k.c.).