Prawo rolne

producenci rolni

Grupa producentów rolnych – jak założyć?

Szerokie grono osób zaangażowanych w prowadzenie działalności rolniczej z różnych przyczyn przynajmniej rozważało możliwość współpracy z innymi producentami rolnymi. Współpraca może pozwolić na osiągnięcie lepszych rezultatów i zwiększenie opłacalności. Polski ustawodawca poprzez mechanizmy zawarte w aktach prawnych stara się zachęcić producentów rolnych do tego, aby zrzeszali się w ramach wykonywanej działalności. Formę takiej zachęty stanowi instytucja tzw. grupy producentów rolnych. W szczegółowy sposób zasady, w jaki sposób organizować się mogą producenci rolni w grupy producentów i ich związki, określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, nowelizowana istotnie w latach późniejszych.

prawo rolne

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Z uwagi na oparcie ustroju rolnego naszego państwa na gospodarstwach rodzinnych, ustawodawca zdecydował się wprowadzić odrębne, w stosunku do innych przedmiotów współwłasności, normy regulujące sposób sądowego znoszenia współwłasności gospodarstw rolnych.