Prawo rzeczowe

nieruchomość

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu została wprowadzona do Kodeksu cywilnego 3 sierpnia 2008 r. Normują ją przepisy art.3051-3054 k.c. W świetle art.3051 k.c. służebność przesyłu to służebność obciążająca nieruchomość na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia o których mowa w art.49§1 k.c. i polegająca na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

lokal

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Uregulowane jest w ustawie z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Zawarte jest w katalogu ograniczonych praw rzeczowych w art.244§1 k.c. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych wcześniej regulowała tryb ustanawiania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Członek spółdzielni, który ubiegał się o ustanowienie wspomnianego prawa zawierał ze spółdzielnią umowę o budowę lokalu. Wymagana była forma pisemna pod rygorem nieważności.

sąd

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogi koniecznej

Istota służebności drogi koniecznej polega na obciążeniu innej nieruchomości poprzez ustanowienie na niej prawa wkraczania na jej teren w celu uzyskania dostępu do drogi publicznej lub budynków gospodarskich. Owa służebność ustanawiana jest jednak za wynagrodzeniem, które ma poniekąd zrekompensować właścicielowi obciążonej nieruchomości ograniczenie w jej korzystaniu. Od czego zależy jego wysokość?

mieszkanie

Służebność osobista na przykładzie służebności mieszkania

Kodeks cywilny wprowadza trzy rodzaje służebności – osobistą, gruntową i przesyłu. Wszystkie są ograniczonymi prawami rzeczowymi, czyli prawami na rzeczy cudzej. Mają one charakter bezwzględny i skutkują erga omnes, stanowią bowiem obciążenie konkretnej nieruchomości. Na czym w praktyce polegają służebności osobiste?

podatki od spadków i darowizn

Przedawnienie wierzytelności a zabezpieczenie hipoteką

Czasami występują sytuacje, w których wierzytelność została stwierdzona prawomocnym tytułem egzekucyjnym, lecz przedawniła się z uwagi na upływ czasu. Dla wierzyciela co do zasady oznacza to niemożliwość przymusowego dochodzenia zaspokojenia. Jednakże zabezpieczenie wierzytelności hipoteką może zapobiec takim problemom, nawet jeśli egzekucji nigdy nie wszczęto.

umowa deweloperska

Hipoteka – istota, rodzaje i sposób zaspokojenia

W celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Czym właściwie jest hipoteka? Jakie są jej rodzaje?

własność

Analiza pozwu o wykup gruntu

Budując określoną inwestycję na nieruchomości, która – jak się później okazuje, nie jest naszą własnością, narażamy się na nieprzyjemności ze strony właściciela działki. Jego stanowisko, wypraszające nas z jego gruntu, nie zawsze musi być jednak usprawiedliwione. Prawo wyraźnie przyznaje możliwość wykupu takiego gruntu przez osobę, która włożyła pieniądze w inwestycję, jeżeli tylko wartość budynku będzie wyraźnie wyższa od wartości zajmowanej przez nią ziemi, a my – jako inwestorzy, będziemy budować w dobrej wierze.

nieruchomość

Jakie warunki musimy spełnić, aby zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie to instytucja prawa cywilnego, której celem jest niejako prostowanie niezgodności pomiędzy faktycznym posiadaniem nieruchomości, a formalnym stanem własności. Umożliwia ona nieuprawnionej osobie nabycie prawa własności danej nieruchomości w wyniku jego faktycznego wykonywania przez wystarczająco długi okres czasu. Umożliwia to porządkowanie faktycznych stosunków społecznych pod względem prawnym.

auto

Ochrona posiadania – co warto wiedzieć?

Panu Kowalskiemu skradziono samochód. Był do niego na tyle przywiązany, że gdy kilka lat później zobaczył go przypadkiem na ulicy jednego z polskich miast i rozpoznał z całą pewnością po charakterystycznym ułamaniu znaczka mercedesa, natychmiast wyciągnął kluczyki, które nosił jako pamiątkę po swoim ukochanym pojeździe, otworzył auto i odjechał.