Komornik i zadłużenie

komornik-sadowy-gdansk

Komornik sądowy w Gdańsku

Komornik sądowy w Gdańsku zajmuje się egzekwowaniem roszczeń. Każdy wierzyciel ma prawo wyboru komornika, więc jeśli jest nieskuteczny w swoich działaniach, można zgłosić się do innego urzędnika.

paragraf

Windykacja – jak odzyskać należności od dłużnika?

Odzyskiwanie należności od dłużnika to niełatwe zadanie. Sprawa ta wymaga wielu poświęceń i cierpliwości, a w niektórych przypadkach sporych nakładów finansowych. Jeśli dłużnik w sposób polubowny zdecyduje się na uiszczenie należności, proces ten będzie znacznie krótszy. Niekiedy jednak zdarza się tak, że sytuacja wymaga interwencji prawnika, a w konsekwencji przeprowadzenia działań egzekucyjnych. Zastanawiasz się, w jaki sposób można odzyskać pieniądze od dłużnika? W poniższym artykule zostały opisane kluczowe metody na dochodzenie roszczeń.

prawo

Komornik, windykacja i zadłużenie – co warto wiedzieć?

Postępowanie egzekucyjne jest postępowaniem, które ma na celu przymusowe wyegzekwowanie od dłużnika obowiązku wynikającego z przepisów prawa. W przeważającej większości obowiązek ten polega na zapłacie wierzycielowi dłużnej sumy pieniężnej. Skoro dochodzi do etapu postępowania egzekucyjnego, oznacza to, że dłużnik nie uregulował zobowiązania dobrowolnie. W takiej sytuacji organ prowadzący postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela podejmuje czynności mające na celu odnalezienie majątku i przymusowe ściągnięcie środków pieniężnych, nawet wbrew woli dłużnika.