prawnik

Adwokaci z pomocą Ukrainie

Wczoraj troje polskich adwokatów udało się na Ukrainę. Pomoc materialna, zbiórki lekarstw, porady prawne, pikiety – to główne zadanie delegacji.

Wśród osób udających się do Kijowa znaleźli się adwokaci: Justyna Mazur, dziekan ORA w Bydgoszczy, Piotr Osiewacz z izby częstochowskiej i Jarosław Szczepaniak z izby łódzkiej.

Również Okręgowe Rady Adwokackie włączyły się aktywnie w pomoc Ukraińcom. I tak ORA w Katowicach nawiązała współpracę ze stowarzyszeniem „Pokolenie”, które prowadzi akcję zbiórki pieniędzy.

Rada zwróciła się do członków swojej izby o włączenie się w pomoc materialną. Natomiast ORA w Warszawie powołała grupę adwokatów deklarujących udzielanie pomocy prawnej Ukraińcom.

Rada uruchomiła adres e-mail: adwokaci@ukraincom.pl, pod który można przesyłać prośby o pomoc także w języku ukraińskim.

Okręgowa Rada w Łodzi zorganizowała 20 lutego pikietę przed siedzibą ORA, podczas której zbierała podpisy pod petycją o przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

W przyszłym tygodniu na posiedzenie CCBE adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca komisji zagranicznej przy NRA i przewodnicząca polskiej delegacji w CCBE, zawiezie list od adw. Andrzeja Zwary, prezesa NRA, z apelem o potępienie przez adwokaturę europejską działań władz państwowych Ukrainy.

CCBE jest międzynarodową organizacją reprezentującą ponad 700 tys. prawników europejskich adwokatur i stowarzyszeń prawniczych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W związku z sytuacją na Ukrainie adwokaci przygotowali specjalne logo symbolizujące solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami. Na tle flagi ukraińskiej znajduje się biało-czerwone logo adwokatury. Flagę można zobaczyć na stronie www.adwokatura.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *