Bezpieczeństwo informacji w praktyce – proces certyfikacji ISO 27001

Bezpieczeństwo informacji w praktyce – proces certyfikacji ISO 27001

Ze względu na to, że żyjemy w wysoce scyfryzowanym świecie, rośnie liczba zagrożeń związanych z rozwojem najnowszych technologii. Cyberbezpieczeństwo staje się jednym z kluczowych zagadnień, a ryzyko związane z utratą i nadużyciem prywatnych danych osobowych dotyczy każdego z nas. Dla firm i organizacji, które gromadzą, przetwarzają i zarządzają dużymi ilościami informacji, ich ochrona staje się niezbędna. Wiele podmiotów decyduje się na wzięcie udziału w procesie certyfikacji ISO 27001. Poznaj wszystkie korzyści płynące z wdrożenia tego standardu w Twojej organizacji!

ISO 27001 – co to jest?

ISO 27001 to standard Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Celem tej normy jest skuteczna ochrona danych w rozmaitych podmiotów niezależnie od branży czy sektora rynku. ISO 27001 dotyczy przede wszystkim bezpieczeństwa fizycznego, osobowego, teleinformatycznego oraz prawnego. Co więcej, definiuje procedury, praktyki i kontrole, które pomagają organizacjom identyfikować, oceniać i minimalizować ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji. Certyfikat ISO 27001 można uzyskać po pozytywnym przejściu dobrowolnego procesu certyfikacji.

Jak przebiega proces certyfikacji ISO 27001?

Certyfikacja ISO 27001 to proces, w który zaangażowana jest niezależna jednostka przeprowadzająca tzw. audyt trzeciej strony. Zanim jednak do tego dojdzie, należy wdrożyć wszystkie wymagania normy w organizacji. Następnym krokiem jest nawiązanie kontaktu z wybraną przez siebie jednostką certyfikującą i złożenie odpowiedniego wniosku, w którym znajdą się niezbędne informacje na temat firmy, jej działalności i obszaru zastosowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Po nawiązaniu współpracy przychodzi moment ustalenia audytu certyfikującego, czyli oceny czy organizacja spełnia wymagania stawiane przez normę. Analizowana jest wówczas zarówno dokumentacja, jak i poszczególne procedury. Na podstawie wyników i wniosków zebranych przez audytora jednostka certyfikująca podejmuje decyzję o przyznaniu certyfikatu ISO 27001. Warto podkreślić, że koszt procesu certyfikacji to kwestia indywidualna i zależy od wielu czynników, w tym m.in. liczby pracowników.

Certyfikat ISO 27001 – korzyści dla organizacji

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001, który stanowi oficjalny dokument potwierdzający, że organizacja spełnia międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Poświadczenie jest ważne trzy lata, jednak warto je odnawiać. Dlaczego? Po pierwsze – ISO 27001 pomaga budować przewagę konkurencyjną na rynku. Co więcej, posiadanie certyfikatu gwarantuje dodatkowe punkty zarówno w rozmaitych przetargach, jak i kontraktacji usług z NFZ. Na poziomie organizacyjnym firma dokonuje uporządkowania poszczególnych procesów, co prowadzi do efektywnego sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem informacji. Certyfikat przyczynia się do zwiększenia zaufania wśród klientów, którzy chętniej wybierają organizacje gwarantujące ochronę danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *