podręczniki

Bezpłatne podręczniki dla najmłodszych uczniów

Do podpisu prezydenta trafi nowelizacja ustawy o oświacie, która daje MEN możliwość przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów.Senat nie wprowadził żadnych poprawek do noweli ustawy.

Jak informuje Rzeczpospolita nowelizacja przepisów daje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania możliwość zlecenia opracowania i wydania podręcznika lub jego części.

Takie samo prawo przysługuje ministrowi kultury, jednak tylko w odniesieniu do podręczników przeznaczonych do nauki w szkołach artystycznych.Dotychczas ministrowie dopuszczali jedynie podręczniki przygotowane przez podmioty zewnętrzne, zaś samo opracowanie podręczników mogli zlecić tylko podległym sobie jednostkom.Nie mogli też zlecić ich wydania.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach mają pozwolić na to, aby 1 września 2014 roku uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik. Minister edukacji będzie mógł na tej podstawie przygotować także podręczniki dla uczniów II i III klas.

Przygotowany przez MEN podręcznik ma składać się z czterech części: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.Podręcznik nie będzie obowiązkowy, ale jeżeli nauczyciele za zgodą samorządów nie zdecydują się z niego skorzystać, wówczas samorządy będą zobowiązane do sfinansowania zakupu innego podręcznika.

Nowelizacja ustawy o oświacie znosi nałożony na dyrektora szkoły obowiązek podania do 15 czerwca listy podręczników, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Dyrektor będzie mógł przedstawić wybrane podręczniki w dowolnym czasie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *