bezrobocie

Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce – stan na koniec kwietnia 2012 r.

W kwietniu rynek pracy odnotował wyczekiwaną poprawę sytuacji. Związane z nadejściem wiosny ożywienie w gospodarce, spowodowało obniżenie stopy bezrobocia do 12,9 %. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zmniejszeniu we wszystkich województwach i wyniosła 2072,6 tysiące osób. Przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny informacje są jak dotąd najlepszymi wynikami dotyczącymi zatrudnienia w 2012 roku, a stopa bezrobocia wreszcie spadła poniżej 13%.

W ciągu dwóch miesięcy liczba pozostających bez pracy skurczyła się o niemalże 100 tysięcy osób. Z drugiej strony minione cztery miesiące są najgorsze w okresie ostatnich pięciu lat, kiedy to w najlepszym 2008 roku, stopa bezrobocia dla Polski wynosiła na koniec kwietnia 10,3%.

Tradycyjnie już najkorzystniejszymi warunkami mogą pochwalić się samorządowcy z Wielkopolski. Na koniec kwietnia było to jedyne województwo, w którym stopa bezrobocia znajdowała się poniżej 10%. Po przeciwległej stronie skali znalazło się województwo warmińsko – mazurskie, w którym odnotowano wynik 20,4%. Jak już zostało wspomniane, sytuacja poprawiła się we wszystkich województwach, a najdynamiczniej pozytywne zmiany zachodziły w województwach: lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim i właśnie warmińsko – mazurskim.

Problemów ze znalezieniem pracy nie powinni mieć mieszkańcy największych polskich miast. W Warszawie, Poznaniu, Sopocie, czy Katowicach stopa bezrobocia od dłuższego czasu nie przekracza 5%. Poziom ten uważa się za bezpieczny, pozwalający zachować dynamiczny rozwój regionu.

Analitycy mają nadzieję na utrzymanie się pozytywnego trendu poprawy stanu sektora zatrudnienia i znaczący spadek ilości zarejestrowanych bezrobotnych w kolejnych miesiącach. Maj był miesiącem, w którym prace sezonowe w rolnictwie nabrały rozpędu, a inwestycje infrastrukturalne weszły w decydujący etap. Kolejne publikacje GUSu pokażą, czy organizacja Euro 2012 ma istotny wpływ na polski rynek pracy, a w konsekwencji również na grubość portfeli Polaków.

Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce – stan na koniec kwietnia 2012 r.
Opinia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *