CIT-8 w 2020 roku

CIT-8 w 2020 roku – zapoznaj się ze zmianami!

Minione miesiące 2020 r. wymusiły konieczność reorganizacji na wielu płaszczyznach życia. Pandemia koronawirusa doprowadziła także do przesunięcia ostatecznego terminu, w którym możliwe było składanie deklaracji CIT-8 online za miniony, 2019 rok – stanowi on informację o tym przychodach i kosztach organizacji w ubiegłym roku podatkowym. To jednak nie koniec. O jakich jeszcze zmianach mowa? Jak wysłać wniosek CIT-8 online? Poniżej informacje odpowiadające na te pytania.

Podatek CIT-8 – wydłużony czas na składanie rozliczeń podatkowych

W szczególnych przypadkach termin dotyczący złożenia deklaracji może zostać wydłużony do końca lipca, podobnie jak zapłaty podatku.

Mowa o sytuacji, gdy podatnik w minionym roku podatkowym uzyskał dochód zwolniony z podatku (art. 17 ust. 1 ustawy z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych).

Drugi przypadek następuje wówczas, gdy przychody uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym z prowadzenia działalności pożytku publicznego wynosiły minimum 80% spośród uzyskanego, całkowitego przychodu.

Jest to możliwe na mocy rozporządzenia wydanego 27 marca 2020 r.

Dłuższy termin na przekazanie informacji IFT-2R i ORD

Co więcej, wydłużeniu ulega także sporządzenie i odesłanie informacji IFT-2R. Wskazuje ona o wysokości przychodu (dochodu), który został zdobyty przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, które nie mają siedziby w Polsce. Ostateczny termin upływa wraz z końcem piątego miesiąca, który przypada po roku podatkowym, kiedy to nastąpiła wypłata dotycząca tego podatku.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku przesłania informacji ORD. Dotyczy to informacji o umowach, które zostały sfinalizowane z nierezydentami – przesłanie tych danych jest możliwe do piątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostały sporządzone.

Jak wysłać deklarację CIT-8 online?

Ministerstwo Finansów oferuje możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowej CIT-8. To szansa na ominięcie kolejek w urzędzie i zachowanie bezpiecznej formy dostarczenia dokumentu.

Jak wysłać deklarację CIT-8 online?

Laptop mockup on a wooden table

Od czego zacząć? Najłatwiejszą metodą jest wykorzystanie dostępnych formularzy w postaci plików PDF. Druk CIT-8 można zatwierdzić podpisem kwalifikowanym. Po pobraniu dokumentu na dysk swojego komputera trzeba go wypełnić i zapisać wprowadzone zmiany, a następnie wysłać je drogą elektroniczną – nie trzeba drukować dokumentu i dostarczać go fizycznie w jakiejkolwiek postaci (osobiście lub wysyłkowo).

Do złożenia podpisu i przesłania interaktywnego formularza PDF niezbędna jest instalacja wtyczki – można ją pobrać z rządowej strony. Wówczas zostanie aktywowana opcja Narzędzia/e-Deklaracje.

CIT-8 online – czy można wysłać go przez profil zaufany?

Złożenie CIT-8 przez ePUAP nie jest możliwe. Przy wysyłce formularza konieczne jest złożenie podpisu kwalifikowanego. Punktem wyjściowym jest upoważnienie do tej czynności (za pośrednictwem formularza UPL-1) osoby wskazanej przez członka zarządu.

Kogo można upoważnić?

Musi to być osoba, która wykazuje całkowitą zdolność do podejmowania czynności prawnych. Istotną sprawą jest również fakt, że nie musi to być osoba z grona zarządu lub pracownik biura rachunkowego.

Formularz CIT-8

Możliwość złożenia wniosku CIT-8 online to nie tylko wygoda dla podatników, ale także postępowanie zgodne z zaleceniami epidemiologów.

Dłuższy termin na składanie deklaracji umożliwiło rozporządzenie ogłoszone 27 marca 2020 r. – dotyczyło ono właśnie wydłużenia terminu dotyczącego złożenia zeznania CIT-8 – maksymalny termin upływał ostatniego dnia maja 2020 r.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *