unia europejska prawo prosto

Czym jest UE?

Dzisiejszy artykuł będzie przybliżać w przystępnej formie istoty integracji europejskiej oraz prezentację niektórych mechanizmów funkcjonowania UE. Na sam początek kilka podstawowych pytań.

Integracja europejska – dlaczego?

Unia Europejska powstała na bazie doświadczeń II wojny światowej. Otóż państwa zachodniej Europy w obawie przed wybuchem kolejnych konfliktów zbrojnych postanowiły zacieśnić współpracę na gruncie gospodarczym – przede wszystkim w przemyśle ciężkim (wydobycie węgla i produkcja stali), a więc dziedzinie strategicznej z militarnego punktu widzenia. Miało to uniemożliwić toczenie w przyszłości sporów na drodze wojennej.

Z czasem obszary współpracy ulegały rozszerzeniu, a także do samej organizacji wstępowały nowe państwa europejskie. Rozważano coraz to nowsze koncepcje integracji, wprowadzano w życie wiele rozwiązań, których skutki są widoczne do dziś. Dla ścisłości należy tylko wspomnieć, że opisana wyżej współpraca gospodarcza rozpoczęła się w ramach Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, a później także Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, z której to wyrosła właśnie Unia Europejska.

Czym jest Unia Europejska dzisiaj?

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która obecnie skupia 27 państw członkowskich. Ma ona jednak dość specyficzny charakter – można powiedzieć, że wymyka się poza schemat klasycznej organizacji międzynarodowej i jest tworem, który tak naprawdę trudno sklasyfikować.

Dziś UE to potężna organizacja, której regulacje prawne dotyczą bardzo wielu dziedzin naszego życia. Warto podkreślić także fakt, iż Unię zamieszkuje w obecnej chwili 495 mln obywateli, a PKB w 2010 r. wyniósł 12 268 387 mln euro.
Polska, wraz z 7 innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz Maltą i Cyprem, przystąpiła do Unii 1 maja 2004 r.

Należy teraz nakreślić kilka podstawowych faktów dotyczących funkcjonowania Unii. Otóż UE działa na podstawie traktatów, które są podstawowym źródłem prawa, w tym wypadku prawa pierwotnego, w UE.

Jak wiadomo w Unii działają instytucje, a są to: Rada Europejska, Rada UE, Komisja, Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Obrachunkowy, a także Europejski Bank Centralny.

Kluczową kwestią wydaje się być także rynek wewnętrzny oraz swobody, które obowiązują na jego terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *