dowód rejestracyjny

Dowód rejestracyjny nie potwierdza własności pojazdu

W jednym z ostatnich orzeczeń (z 2 marca 2012 roku) Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na rozróżnienie, które często umyka naszej uwadze – między dokumentami o charakterze administracyjnoprawnym, a dokumentami o charakterze cywilnoprawnym. Jest to niezwykle doniosła kwestia dla stwierdzenia prawa własności.

W podanym stanie faktycznym poddano analizie charakter dowodu rejestracyjnego pojazdu w kontekście popełnienia przestępstwa zaboru aktu własności, stwierdzając, iż nie potwierdza on prawa własności lub innego prawa majątkowego osoby w nim wpisanej.

Sąd analizując przepisy dotyczące rejestracji pojazdu, dla którego jedną z głównych czynności jest przedstawienie aktu własności pojazdu, oparł wykładnię prawa na tezie, iż fakt, że dowód rejestracyjny jest wydawany na podstawie dokumentu stwierdzającego własność, nie stanowi automatycznie, iż staje się potwierdzeniem prawa majątkowego.

Celem wydania dowodu rejestracyjnego jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego, dlatego organ rejestrujący nie ma kompetencji do ingerowania w stosunki majątkowe osoby dokonującej rejestracji pojazdu.

Rozwijając problem zasygnalizowany na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, iż dokumenty administracyjnoprawne mają znaczenie jedynie w naszych stosunkach z władzą publiczną, jako wydane dla celów tej władzy. Z tego powodu nie możemy posługiwać się dowodem rejestracyjnym pojazdu dla dowodzenia, iż sąsiad zabrał nam samochód, jeśli zawarliśmy z nim umowę, że np. może się nim przejechać na wycieczkę do Włoch.

Czynności cywilnoprawnej nie można przeciwstawiać dokumentu administracyjnoprawnego. Jednakże dla kontrolującego nas policjanta na drodze jest to wystarczający dowód poświadczający nasze prawo do pojazdu i do poruszania się nim. W prawie cywilnym kluczowa dla stosunków między jego podmiotami jest umowa, czyli np. umowa kupna samochodu, jego użyczenia.

Akty prawa administracyjnego mogą stanowić jedynie pewną formę dowodu, jednakże zawsze ustępującego pierwszeństwa dowodowi o charakterze cywilnoprawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *