rodzina

Od dziś można składać wnioski o Kartę Dużej Rodziny

Od dziś każda rodzina, w której jest co najmniej troje dzieci może złożyć wniosek w urzędzie gminy o wydanie Karty Dużej Rodziny. Karta będzie uprawniała do zniżek w komunikacji publicznej, muzeach, obiektach sportowych.

Zdaniem ministra pracy i polityki społecznej Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnych w codziennym życiu, dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, a także obniży ich wydatki na życie. Szacunkowo ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 miliona osób, w tym 2 miliony dzieci.

Komu zostanie wydana Karta Dużej Rodziny?

Pierwsze Karty Dużej rodziny mają być wydawane w lipcu. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to rządowy system zniżek dla rodziny wielodzietnych. Karta będzie przyznana każdemu członkowi rodziny +3. Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Rodzicom Karta wydawana jest dożywotnio. Natomiast dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, w przypadku dzieci uczących się.

Karta będzie przyznawana bezpłatnie. Nie ma znaczenia dochód przypadający na osobę w rodzinie. Przy składaniu wniosku trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające przynależność do rodziny wielodzietnej.

Na Karcie będzie umieszczone:

  • zdjęcie,
  • imię i nazwisko,
  • liczba dzieci w rodzinie, którym przysługują uprawnienia,
  • numer karty,
  • termin ważności,
  • logo programu,
  • hologram.

Miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Lista firm i instytucji, które honorują zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny ma być niebawem dostępna na stronie www.rodzina.gov.pl.

Celem Karty Dużej Rodziny jest promocja modelu rodziny wielodzietnej i budowa jej pozytywnego wizerunku. Uprawnionym do wydawania Karty są wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast.

Koordynatorem programu będzie minister pracy i polityki społecznej. Program jest uzupełnieniem kart lokalnych, które przyznają gminy swoim mieszkańcom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *