student prawa

Egzaminy wstępne na aplikację 2014

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, jakie są wymogi egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w 2014r.

Co więcej ujawniono także analizy dotyczące zdawalności na te aplikacje w zależności od ocen na dyplomie.

 

Dla przyszłych adwokatów i radców prawnych czeka również dobra wiadomość – czyli wyniki egzaminów zawodowych, które odbyły się w marcu tego roku.

Aplikacja adwokacka – egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota), godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys;
 • kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej lub zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny;
 • 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Aplikacja radcowska – egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Aplikacja notarialna – egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną upływa 13 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje notarialną powinno zawierać identyczne dokumenty, które wymagane są przy zgłoszeniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką.

Aplikacja komornicza – egzamin wstępny

Termin egzaminu wstępnego: 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa 8 sierpnia 2014 r. Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł.

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

 • dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą;
 • życiorys;
 • zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej; 7. dwa zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Zdawalność a wyniki w nauce

Co ciekawe analizy Ministerstwa Sprawiedliwości sporządzone na lata 2006 – 2013 wskazują, iż do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło łącznie ponad 85 tys. osób.

Zdawalność ukształtowała się na poziomie 44 proc. Da się zaobserwować prawidłowość, że im wyższa ocena uzyskana na dyplomie, tym większy procent zdawalności osób w grupie z tą oceną. W 2012 roku, z wszystkich osób z oceną celującą podchodzących do egzaminu na aplikacje, aż 97,44 proc. uzyskało wynik pozytywny.

Wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich 2014r.

Jak podaje Rzeczpospolita z cząstkowych danych wynika, że zdało 85 % kandydatów na adwokatów i 72 %
na radców prawnych, którzy podeszli do egzaminu adwokackiego i radcowskiego 19–21 marca 2014r. Cząstkowe dane wskazują, że egzamin adwokacki wypadł lepiej niż radcowski. Oba są skonstruowane według tych samych zasad.

Składają się z czterech części – karnej, cywilnej, gospodarczej i administracyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *