wybory korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju

W wyborach parlamentarnych 2011 wyborcy niepełnosprawni po raz pierwszy otrzymali możliwość głosowania korespondencyjnego. Inicjatywa jest niewątpliwie bardzo korzystna, nasuwa się więc wstrząsające pytanie dlaczego spośród prawie 2 milionów niepełnosprawnych wyborców, którym przysługuje ta forma głosowania, skorzystało z tego uprawnienia jedynie 841?

Przebrnijmy zatem przez meandry proceduralne, aby w następnych wyborach możliwość ta prawdziwie spełniła swoje szczytne zadanie, jakim jest zwiększenie liczby obywateli, decydujących o losach swojego kraju.

Kto może głosować korespondencyjnie?

Poświęcony tej tematyce rozdział 7a Kodeksu Wyborczego wskazuje, iż głosować korespondencyjnie może jedynie osoba o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (skupiamy się tu jedynie na głosowaniu na terenie Państwa Polskiego, Polaków za granicą obowiązują inne zasady takiego głosowania).

Należy pamiętać, iż tylko w przypadku nieutworzenia w danym miejscu obwodu do głosowania, można głosować w ten sposób w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie oraz ich oddziałach zewnętrznych, czy w domach studenckich i ich zespołach.

Chęć głosowania korespondencyjnego należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) swojej gminy do 21 dnia przed terminem wyborów poprzez złożenie w formie ustnej, pisemnej, telefaksem lub elektronicznej zgłoszenia zawierającego:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer PESEL
 • Adres stałego zamieszkania na który ma zostać wysłany pakiet wyborczy
 • Oznaczenie wyborów, w których wyborca chce wziąć udział
 • Oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie
 • Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Ewentualne żądanie wydania nakładek na karty głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

W sytuacji, gdy zgłoszenie nie spełnia powyższych wymogów, wójt lub upoważniony przez niego pracownik może wezwać wyborcę do jego uzupełnienia w terminie 3 dni. Po tym terminie zgłoszenie zostawia się bez rozpoznania, informując o tym wyborcę.

Zanim przejdziemy do fazy oddawania głosu, warto nadmienić, iż w przypadku powtórnego głosowania w wyborach na prezydenta czy wójta nie trzeba ponownie składać zgłoszenia. Co więcej, po przyjęciu zgłoszenia nie ma możliwości głosowania w inny sposób, gdyż taki wyborca zostaje dopisany do obwodu wyborczego specjalnie przeznaczonego na cele głosowania korespondencyjnego.
Po załatwieniu powyższych formalności tzw. pakiet wyborczy zostanie dostarczony przez listonosza do 7 dnia przed dniem wyborów.

Odbiór musi zostać przez wyborcę potwierdzony, dlatego w przypadku jego nieobecności osoba doręczająca zostawi informację kiedy w ciągu najbliższych 3 dni przyjdzie z przesyłką ponownie.

W pakiecie wyborczym znajdują się:

 • Koperta zwrotna z adresem obwodowej komisji wyborczej
 • Karta lub karty do głosowania
 • Koperta na kartę lub karty do głosowania
 • Instrukcja głosowania
 • Opcjonalnie nakładki na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
 • Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu

Po spełnieniu obywatelskiego obowiązku, należy włożyć karty do głosowania do wyznaczonej koperty, a ją w kopertę zwrotną wraz z wyżej wspomnianym, podpisanym oświadczeniem. Najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed terminem wyborów po pakiet wyborczy zgłosi się listonosz, mający za zadanie dostarczyć taką wolną od opłat przesyłkę do właściwego obwodu wyborczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *