bezrobocie

Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce – stan na koniec lipca 2012 r.

Informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce – stan na koniec lipca 2012 r. Niniejszy raport opisuje sytuację na rynku pracy w oparciu o dane dotyczące stanu na koniec maja, czerwca i lipca tego roku.

 

W analizowanych miesiącach wartość stopy bezrobocia obniżała się, osiągając na koniec lipca 12,3 %.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż tendencja zniżkowa stopniowo traci na sile. O ile w maju i czerwcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszała się kolejno o 58,7 i 49,5 tysięcy osób, to w lipcu odnotowano spadek jedynie o 11,2 tysięcy osób.

Ma to związek z większą, niż w poprzednich miesiącach, liczbą bezrobotnych nowo zarejestrowanych, którzy zgłosili się do urzędów pracy. Ostatecznie liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lipca wynosi 1953,2 tysięcy osób.

Bezrobocie w poszczególnych województwach

Przechodząc do analizy sytuacji w poszczególnych województwach już na wstępie należy odnotować, że lepsze dane odnoszą się do wszystkich regionów kraju. Na koniec lipca tylko województwo warmińsko – mazurskie charakteryzowało się stopą bezrobocia przekraczającą 17 %.

Najlepsza kondycja rynku pracy niezmiennie dotyczy największych ośrodków miejskich. Gdyby władzom samorządowym przyznawane były nagrody za prowadzoną politykę w zakresie lokalnego rynku pracy, to na podium znalazłyby się kolejno: Poznań (3,9), Warszawa (4,0) i Sopot (4,1).

Na tle całego państwa, bardzo dobrze wyglądają warunki, jakimi może pochwalić się Trójmiasto. Można przypuszczać, że właśnie sezon wakacyjny jest odpowiedzialny za aktywizację zawodową tej nadmorskiej społeczności.

Wpływ Euro 2012 na stopę bezrobocia

Tegoroczne prace sezonowe, a może przede wszystkim organizacja Mistrzostw Europy w piłce nożnej, nie przyniosły jednak nadspodziewanej zmiany na lepsze. Pojawiające się szacunki nie zapowiadają dalszej poprawy, a informacje płynące z resortu pracy mówią o wzroście stopy bezrobocia już w sierpniu.

Nie bez znaczenia, w szerszym horyzoncie czasowym, są pogarszające się perspektywy sektora budowlanego. Trudności z utrzymaniem płynności finansowej zmuszą zarządzających do redukcji etatów, a warto wspomnieć, że tylko w firmach zatrudniających co najmniej 10 osób pracuje prawie 500 tysięcy ludzi.

Stopa bezrobocia w Polsce na przestrzeni ubiegłych lat

Porównując dane publikowane przez GUS na przestrzeni wielu okresów, wyniki w tym roku są odpowiednio gorsze od danych prezentowanych w ubiegłych latach i rząd będzie musiał się pogodzić z obecnym stanem rzeczy.

Jest to o tyle istotne, że w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej z dnia 6 grudnia 2011 r. spodziewano się stopy bezrobocia na poziomie 12,3 % na koniec 2012 r. Założenie to zostało zrewidowane w najnowszym projekcie ustawy budżetowej z dnia 5 września 2012 r.

Obecnie Rada Ministrów przewiduje ukształtowanie się stopy bezrobocia na poziomie 13% zarówno na koniec 2012, jak i 2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *