kancelaria prawna

Kancelaria prawna – czym się zajmuje?

Kancelaria prawna zajmuje się udzielaniem porad w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego czy handlowego, negocjacjami, przygotowywaniem potrzebnych dokumentów, a także reprezentacją klientów przed odpowiednim sądem lub organem administracji. Z profesjonalnego doradztwa radcy prawnego może skorzystać każda osoba fizyczna, która znalazła się w trudnej sytuacji prawnej lub życiowej. Poszczególne kancelarie świadczą również usługi dla przedsiębiorców, oferując cykliczną lub stałą obsługę prawną.

Kancelaria Prawna Szeffner Wspólnicy s.c. – zakres usług

Kancelaria Prawna Szeffner z Warszawy specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w tym w prawie spółek i umów oraz w prawie rodzinnym.

Rozwód i separacja

Sprawy o rozwód lub separację nie są proste, ponieważ wiążą się z silnymi emocjami. Rozstaniu zwykle towarzyszy rozczarowanie, stres, złość i lęk przed samotnym życiem. Bardzo często między małżonkami dochodzi do nieporozumień. Na sali sądowej padają wzajemne oskarżenia o przyczynę rozpadu związku. Strony nie mogą się również dogadać co do podziału majątku wspólnego czy opieki nad małoletnimi dziećmi. Sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie jednego z małżonków są zwykle skomplikowane i trwają długo. Niezależnie od przebiegu rozprawy sądowej, warto zdecydować się na pomoc prawników specjalizujących się w prawie rodzinnym.

Kancelaria Prawna Szeffner z Warszawy:

 • udziela porad prawnych
 • przygotowuje klientów do mediacji,
 • wyjaśnia konsekwencje decyzji o ustaniu małżeństwa,
 • pomaga w kompletowaniu dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy,
 • przygotowuje pozew o rozwód i inną niezbędną dokumentację,
 • reprezentuje klientów przed sądem.

Podział majątku wspólnego

W momencie zawarcia związku małżeńskiego powstaje ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej (oczywiście jeśli nie doszło do zawarcia intercyzy). Oznacza to, że wszystkie przedmioty majątkowe nabyte przez oboje małżonków w trakcie trwania małżeństwa, stają się współwłasnością obojga małżonków. Będzie to między innymi wynagrodzenie za pracę, kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, środki zgromadzone na rachunku funduszu emerytalnego.

Jeżeli strony posiadające wspólny majątek decydują się na rozwód, konieczny jest podział majątku. W takiej sytuacji kluczowa jest pomoc doświadczonego pełnomocnika. Pomoc kancelarii prawniczej z Warszawy obejmuje:

 • udział w negocjacjach między stronami,
 • przygotowywanie klienta do mediacji,
 • reprezentowanie klienta podczas rozpraw,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • wsparcie prawne na każdym etapie sprawy.

Alimenty

Czym są alimenty? To świadczenia pieniężne na rzecz członków rodziny, którzy nie są w stanie utrzymać się własnymi siłami. Osoby uprawnione do żądania alimentów to:

 • współmałżonek od drugiego współmałżonka podczas trwania małżeństwa, w trakcie trwania sprawy rozwodowej, o separację lub unieważnienie małżeństwa,
 • były małżonek od byłego małżonka,
 • dzieci od rodziców,
 • rodzice od dzieci,
 • wnuki od dziadków.

Po rozwodzie rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek alimentacyjny nie ustaje po ukończeniu 18. roku życia przez dziecko, jeśli z powodu kontynuowania nauki, poważnej choroby lub niepełnosprawności nie może podjąć pracy zarobkowej.

Kancelaria Prawna Szeffner świadczy kompleksowe usługi w sprawach o alimenty, takich jak:

 • ustalenie obowiązku alimentacyjnego,
 • podwyższenie alimentów,
 • obniżenie alimentów,
 • ustalenie ustania obowiązku alimentacyjnego.

Prawo spadkowe

Kancelaria z Warszawy udziela pomocy prawnej w sprawach związanych z testamentem, zachowkiem, wydziedziczeniem oraz podziałem i stwierdzeniem nabycia spadku. Doświadczeni prawnicy:

 • pomagają w przeprowadzeniu postępowania spadkowego,
 • ustalają krąg spadkobierców ustawowych,
 • ustalają składniki masy spadkowej,
 • przygotowują potrzebne pisma procesowe,
 • obliczają kwoty zachowku,
 • reprezentują klientów przed sądem i innymi instytucjami.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie to częściowe bądź całkowite pozbawienie danej osoby zdolności do czynności prawnych. Zgodnie z Kodeksem cywilnym takie rozwiązanie jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy:

 • osoba fizyczna ukończyła 13. rok życia,
 • na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innych zaburzeń psychicznych, na przykład spowodowanych chorobą Alzheimera, demencją, alkoholizmem bądź narkomanią, osoba fizyczna nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie konieczne jest wyznaczenie opiekuna. Chyba że znajduje się ona pod władzą rodzicielską.

Kancelaria Prawna Szeffner pomoże klientowi w podjęciu trudnej decyzji o ubezwłasnowolnieniu bliskiej osoby. Sporządzi niezbędne pisma procesowe oraz będzie reprezentować klienta w sprawach o ubezwłasnowolnienie i w sprawach o ustanowienie opieki.

Prawo spółek

Z profesjonalnej pomocy prawnej kancelarii Szeffner mogą skorzystać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i dopiero podejmujące decyzję o otwarciu własnej firmy. Specjaliści ds. spółek:

 • pomagają w wyborze najlepszej formy działalności do konkretnego przedsiębiorcy,
 • przygotowują projekty umów dla różnego rodzaju spółek,
 • biorą udział w negocjacjach z innymi podmiotami w imieniu klienta,
 • doradzają w kwestii przyjęcia do spółki nowego wspólnika, wykluczenia wspólnika lub wyjścia wspólnika (wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika),
 • oferują wsparcie prawne podczas sprzedaży udziałów lub ogółu praw i obowiązków wspólnika bądź firmy, a także w przypadku łączenia, podziału i przekształcenia spółek,
 • reprezentują klientów przed sądami i organami.

Oferta kancelarii prawnej obejmuje również prawo umów. Pełnomocnicy zajmują się nie tylko tworzeniem umów, lecz także ich analizą.

Podsumowanie

Skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej jest niezwykle ważne w sytuacji, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo znalazło się w trudnej sytuacji. Wybierając odpowiedniego pełnomocnika, warto kierować się jego doświadczeniem i kompetencjami. Nie każdy prawnik będzie specjalizować się w tej samej dziedzinie. Zarówno klienci indywidualni, jak i firmy, które poszukują kancelarii prawnej w Warszawie, zajmującej się prawem cywilnym, rodzinnym i handlowym, mogą zdecydować się na podjęcie współpracy z Kancelarią Prawną Szeffner.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *