rodzina

Karta Dużej Rodziny jako wsparcie dla rodzin z dziećmi

15 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Ustawa określa zasady przyznawania Karty członkom rodzin wielodzietnych, sposób przyznawania im uprawnień oraz zasady realizacji i finansowania zadań wynikających z Karty. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu każdej rodzinie z przynajmniej trójką dzieci.

Posiadacze Karty mają możliwość korzystania z całej gamy ofert kulturalnych, rekreacyjnych i transportowej na terenie całego kraju. Zniżki oferowane są przez instytucje publiczne, jak i przez prywatnych przedsiębiorców.

Karta wydawana jest bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic/rodzice lub małżonek ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku:

  • do ukończenia 18 roku życia,
  • do ukończenia 25 roku życia, gdy dziecko uczy się w szkole-do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego. Natomiast w szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki,
  • bez ograniczeń wiekowych, jeśli dzieci legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kartę przyznaje odpowiednio wójt/burmistrz/prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty składa się w właściwej miejscowo gminie dla rodziny wielodzietnej.

Rodzic składając wniosek o przyrannie Karty przedstawia oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzające tożsamość oraz oświadcza, że rodzic nie jest pozbawiony ani ograniczony w sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Dokumenty mają potwierdzać prawo do przyznania Karty.

Karta ma przyczynić się do promocji modelu rodziny wielodzietnej. Zgodnie z przepisami prawa wielodzietność to stan posiadania co najmniej trójki dzieci.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Z kolei Karty lokalne uprawniają do zniżek tylko na terenie gminy. Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym symbolem –

Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie sprzedaży okazać Kartę.

Karta Dużej Rodziny jako wsparcie dla rodzin z dziećmi
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

WordPress spam zablokowany CleanTalk.