konferencja naukowa

Konferencja „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku”

Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ wraz z PrawoProsto.pl zapraszają na ogólnopolską konferencję o temacie „Prawo spółek wobec wyzwań współczesnego rynku”.

Konferencja odbędzie się 9 grudnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ, przy ulicy Olszewskiego 2, w sali Refektarz.

Tematem konferencji są zmiany polskiego prawa spółek spowodowane zmieniającymi się realiami – zarówno te już wprowadzone, planowane czy też tylko rozważane lub proponowane. Temat konferencji dotyczy klasycznego dla problematyki prawa konfliktu dwóch przeciwstawnych wartości, jakimi są stabilność prawa oraz jego elastyczność, dopasowanie przepisów do zmieniającej się rzeczywistości.

W zamyśle organizatorów, konferencja stać się ma forum dyskusji nad przeprowadzonymi oraz możliwymi nowelizacjami Kodeksu Spółek Handlowych (oraz ustaw szczególnych) dostosowującymi prawo spółek do potrzeb współczesnego obrotu gospodarczego, a wynikającymi szczególnie z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rozwoju nowoczesnych technologii oraz odpowiadającymi na wyzwania stawiane przez kryzys gospodarczy.

W ramach powyższej analizy warto przyjrzeć się nowelizacjom także pod kątem ich wpływu na spójność systemu prawnego, powracając tym samym do przeciwstawienia stabilności oraz elastyczności prawa. Zakres tematyczny konferencji nie ma ograniczać się do oceny prawa spółek de lege lata, ale także przedstawić postulaty na przyszłość. Referaty wygłaszane na konferencji pogrupowane zostaną w panelach tematycznych:

  • Europeizacja prawa spółek.
  • Prawo spółek wobec nowoczesnych technologii.
  • Liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej a prawo spółek.
  • Reforma prawa spółek w dobie kryzysu gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *