kobieta

Konwencja w spr. przeciwdziałania przemocy wobec kobiet jednak będzie ratyfikowana?

Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ministrów podjęto uchwałę w sprawie ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji. Akt ten został podpisany pod koniec 2012r., do dnia dzisiejszego nie został jednak ratyfikowany. Konwencja zakłada ochronę kobiet przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Aktowi przyświeca idea równości kobiet i mężczyzn oraz walka ze stereotypami uważana za skuteczny środek przeciwdziałania przemocy. Według autorów Konwencji istnieje związek pomiędzy nierównym traktowaniem a przemocą.

Opóźnianiu ratyfikacji Konwencji przeciwstawiają się organizacje udzielające pomocy ofiarom przemocy oraz przedstawicielki Kongresu Kobiet. O ratyfikację apelowały również uczestniczki tegorocznej Manify zorganizowanej w Warszawie z okazji Dnia Kobiet.

Instytucją przeciwstawiającą się Konwencji jest prezydium episkopatu Polski. Niepokój Kościoła wzbudza pomijanie w jego ocenie naturalnych różnic biologicznych pomiędzy kobietą a mężczyzną oraz obowiązek edukacji i promowania m.in. „niestereotypowych ról płci” a więc zdaniem Kościoła homoseksualizmu i transseksualizmu. Zgodnie z opinią KEP Polska ma wystarczające rozwiązania prawne, aby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.

Jak mówi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz „w Konwencji nie ma artykułu, który by uderzał w tradycję; konwencja mówi jedynie, że przemocy nie można usprawiedliwiać tradycją ani religią.” – podała „Gazeta Wyborcza”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *