korzysci-z-partnerstwa-publiczno-prywatnego

Korzysci z partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publiczno-prywatne to skuteczna alternatywa dla realizacji mnogości zadań własnych gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego, których skromne zasoby budżetowe nie są w stanie samodzielnie finansować wszystkich przedsięwzięć.

Bez wkładu własnego?

Według ustawy odnoszącej się do partnerstwa publiczno-prywatnego z 2008 roku, z późniejszymi zmianami, to na partnerze prywatnym spoczywa obowiązek wniesienia wkładu własnego w realizowane przedsięwzięcie. Wkład ten może być co do wartości minimalny, jednak, aby możliwa była realizacja jakiegokolwiek przedsięwzięcia w tejże formule konieczne jest uiszczenie przez stronę prywatną choćby minimalnej kwoty finanowej lub w jakolwiek innej formie wkładu własnego. Strona publiczna, czyli jednostki samorządu terytorialnego nie mają ustawowego obowiązku uiszczania wkładu własnego na rzecz realizowanej inwestycji. Jednakże najczęściej wkładem własnym strony publicznej jest zaplecze infrastrukturalne.

Korzyści ze stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego

Jest wiele korzyści wynikających ze stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji wielu zadań publicznych. Po pierwsze, dzieki zastosowaniu tejże formuły finansowania, podmioty publiczne, które nie mają wystarczająco dużo zasóbów finansowych na daną inwestycję, dzięki wkładowi strony publicznej, są w stanie tę inwestycję zrealizować. Wielokrotnie przywoływaną korzyścią ze stosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w licznej literaturze opisującej tenże temat jest korzyść wynikająca z możliwości zrealizowania inwestycji w sposób dużo bardziej efektywny. Skąd ta efektywność, która wedle różnych danych sięga nawet około dwudziestu procent?

Otóż wynika ona między innymi z wiedzy i doświadczenia podmiotu prywatnego, który zna się doskonale na danej dziedzinie i wie w jaki sposób ją realizować w ramach danego przedsięwzięcia, aby było to skuteczne i tanie, o czym szerzej można znaleźć informacje na stronie https://jacekkosinski.pl/uslugi/partnerstwo-publiczno-prywatne/. Więcej korzyści na temat stosowania tejże formuły z wielokrotnymi przykładami jej użycia w odniesieniu do konkretnych przedsięwzięć w danych jednostkach samorządu terytorialnego można znaleźć w obszernej literaturze. Literatura na temat stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego jest obszerna i to nie tylko w odniesieniu do zagranicznych źródeł literaturowych, ale także polskich opracowań i przykładów na polskich samorządach. To bardzo krzepiące.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *