biuro rachunkowe

Jak kształtują się koszty uzyskania przychodów w 2019 i 2020 roku?

Koszty uzyskania przychodów to jedna z najistotniejszych kwot, będąca podstawą dla rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Trzeba przyznać, że wysokość tych kosztów jest trudna do ujednolicenia i zależy od wielu kwestii prawnych i indywidualnej sytuacji podatnika.

Zobacz także:

Pracownik pracujący w mieście zamieszkania – 2019 rok

Jeśli pracownik mieszka w tym samym mieście, w którym aktualnie pracuje, koszty uzyskania przychodu w 2019 roku będą zależne od wyboru modelu opodatkowania i liczby umów o pracę, w oparciu o które pracownik rozliczany jest z fiskusem. Przy wyborze ryczałtu miesięcznego, wysokość tych kosztów wyniesie 111,25 zł (za okres od stycznia do września) i 250 złotych (za pozostałe miesiące). W przypadku posiadania wielu umów, koszty w wariancie miesięcznym i rocznym nie mogą być wyższe niż 2626,54 zł. Jedna umowa „uprawnia” nas do odliczenia rocznych kosztów w wysokości maksymalnie 1751,25 zł.

Pracownik pracujący poza miastem zamieszkania – 2019 rok

W przypadku pracowników zamiejscowych, koszty uzyskania przychodu w 2019 roku są nieco wyższe. Zgodnie z tym:

1. Ryczałt roczny dla jednej umowy to koszt w wysokości maksymalnie 2151,54 złote. W przypadku posiadania kilku różnych umów, wartość ta wzrasta do 3226,92 złote. Podane wartości mogą wzrosnąć o koszt biletów imiennych wykorzystywanych na dojazd do pracy, o ile pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.

2. W ryczałcie miesięcznym za okres styczeń – wrzesień możemy odliczyć kwotę 139.06 złotych (która może ulec podwyższeniu zgodnie z powyższym punktem) a za pozostałe miesiące – 300 złotych.

Nieścisłości w usłudze Twój e-PIT

Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów poprzez usługę Twój e-PIT, może wiązać się z pewnymi błędami, które wynikają z nieprawidłowego sposobu naliczania ww. kosztów.

Dlatego w trakcie korzystania z tej usługi, należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • sumowanie kosztów z wielu umów (PIT 11), w trakcie którego zastosowanie znajduje górny limit kosztów uzyskania przychodów,(należy określić ich prawidłową wartość),
  • obliczanie kosztów w sytuacji, gdy podatnikom przysługują odliczenia kosztowe o wartości 20 lub 50 procent; w tej sytuacji należy zwrócić uwagę na to, czy w deklaracji ujęto wyłącznie koszty podstawowe, czy też ww. wartości,
  • maksymalną wysokość kosztów autorskich, których wartość nie może przekraczać 86,528 złotych.

Koszty uzyskania przychodów w 2020 roku

Obecny, 2020 rok przyniósł pewne zmiany w wysokości naliczanych kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z tym:

1. Pracownik miejscowy – może wykazać kwotę:

– w przypadku naliczania miesięcznego – 250 złotych miesięcznie w oparciu o jedną umowę,
– w przypadku naliczania rocznego – 3000 złotych w oparciu o jedną umowę i 4500 złotych – w przypadku zatrudnienia na co najmniej dwóch umowach.

W ramach obowiązujących przepisów, podwyższenie wyżej wymienionych kwot jest możliwe, aczkolwiek konieczne jest udokumentowanie wydatków na bilety miesięczne, wykorzystywane w celu dojazdu do pracy. Oczywiście warunkiem jest tu brak uzyskania przez pracownika zwrotu ww. opłat.

2. Pracownik zamiejscowy – może wykazać kwotę:

– w przypadku naliczania miesięcznego – 300 złotych za każdy miesiąc, o ile pracownik jest zatrudniony wyłącznie na jedną umowę,
– w przypadku naliczania rocznego – 3600 złotych (dla jednej umowy) i 5400 złotych (dla co najmniej dwóch umów).

Wartości te mogą ulec zmianie ze względu na zakup biletów miesięcznych, o ile ich koszt nie został zwrócony lub pracownik nie uzyskał dodatku za rozłąkę.

Inne koszty

W przypadku kosztów autorskich pracownik nadal może odliczyć 50 lub 20 procent wartości dochodu, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pod tym względem rok 2020 nie przynosi żadnych istotnych zmian.

Podsumowanie

Podsumowując, przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodu za rok 2020 uległy pewnym uproszczeniom a same wartości tychże kosztów – dość istotnemu wzrostowi. Z pewnością jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla pracownika (podatnika), który dzięki temu może zaoszczędzić sporo środków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *