mercedes

Mandat za rozgrzewanie samochodu?

W okresie zimowym często dochodzi do sytuacji, w której między odpaleniem samochodu, a ruszeniem w drogę upłynie jakiś czas.

Niestety w przypadku dłuższego rozgrzewania auta w mieście możemy się narazić na mandat. Jaka jest podstawa?

Sprawdzamy!

Prawo o ruchu drogowym, zwane także kodeksem drogowym przewiduje w art. 60 ust.2 karę dla kierowcy, który:

  • oddala się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
  • używa pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
  • pozostawia pracujący silnik podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;

Jak widać ustawodawcy przy tworzeniu tego prawa przyświecały cele takie jak ochrona przed nadmiernym hałasem oraz ochrona środowiska przed wydzielaniem spalin.

W ramach uzupełnienia warto dodać, że w tym ustępie zabronione jest także ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. Jest to zatem zakaz kuligów samochodowych zarówno na terenie zabudowanym, jak i poza nim.

Jak wysoki może być mandat?

Wysokość mandatu nie może przekroczyć 100 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *