złote gody

Medal na Złote Gody

Zawarcie związku małżeńskiego stanowi początek ważnego etapu w życiu człowieka. Wyróżnieniem dla par o długoletnim stażu małżeńskim jest możliwość otrzymania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.

 

Aby móc ubiegać się o jego uzyskanie należy złożyć:

  • pisemny wniosek,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy akt nie został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, w którym składane są dokumenty,
  • dowody osobiste małżonków (do wglądu).

Wymienione dokumenty trzeba przedstawić w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków.

Kiedy można złożyć wniosek, aby uzyskać Medal?

Wniosek składa się nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym małżonkowie obchodzić będą 50. rocznicę ślubu. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać już od 1 listopada roku poprzedzającego.

Rolą kierownika urzędu stanu cywilnego jest przesłanie dokumentów do właściwego wojewody, który wnioskuje do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.

Kto wręcza Odznakę Medalu?

Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP mogą wręczać: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wręczenie medalu wraz z legitymacją dla osoby odznaczonej powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o jego nadaniu. Do tradycji należy organizowanie oficjalnego spotkania wyróżnionych par i ich najbliższych w siedzibie urzędu stanu cywilnego. Zazwyczaj taka uroczystość odbywa się raz w roku dla wszystkich par małżeńskich, które w danym roku obchodzą jubileusz.

Za złożenie wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej. Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Być może w naszym otoczeniu są pary (np. dziadkowie), które spełniają wymagania dla uzyskania takiego wyróżnienia. Warto zapytać je o datę ślubu i zaproponować złożenie wniosku o przyznanie medalu.

Dla samych zainteresowanych, jak i dla całej rodziny, uroczystość wręczenia odznaczenia z pewnością stanowić będzie niezapomniane przeżycie, może przywołać piękne wspomnienia z dawnych lat, a dla młodego pokolenia taka para może być wzorem do naśladowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *