Czy monitoring GPS wyklucza ochronę danych osobowych?

Każdy pracodawca powinien zwracać szczególną uwagę na kwestię ochrony danych osobowych swoich pracowników, aby uniknąć wszelkich nieprzyjemnych reperkusji, chociażby prawnych.

Szczególnie gdy ich praca poddawana jest szczegółowej analizie, co widać w przypadku wykorzystywania monitoringu GPS. Dziś przyjrzymy się temu, czy tę technologię można w pełni uznać za legalną w kwestii ingerencji w personalia kierowcy.

Co na ten temat mówi polskie prawo?

Jeśli przyjrzymy się polskiemu prawu, to art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych[1] umożliwia każdej osobie (która czuje, że są one zagrożone) powołanie się na wymienioną jednostkę.  Z kolei w Kodeksie Pracy, a ściślej w art. 22 wyszczególniono, jakie dane pracodawca potrzebuje od zatrudnionej osoby. Wspomniano też o tym, że jeśli pracownik został włączony w strukturę firmy na specjalnych warunkach, to jej właściciel ma prawo wymagać dodatkowych informacji.

prawo a monitoring gps

Źródło: https://www.verizonconnect.com/pl/

W związku z tym można traktować system monitoringu GPS jako ten służący do generowania danych osobowych. To sprawia, że jego zamontowanie może odbyć się bez uprzedniej aprobaty kadry. Sytuacja może być inna, gdy sam sprzęt w znaczeniu per se wchodzi w konflikt z prawami pracowniczymi.

Użytkowanie pojazdu po godzinach pracy

Kluczowe jest zdawanie sobie sprawy z tego, że monitoring GPS może gromadzić informacje jedynie, gdy kierowca de facto znajduje się w pracy. Ten z pełną odpowiedzialnością może zgłosić nieprawidłowość i naruszenie ochrony, gdy mimo wcześniejszego poinformowania kierownika o tymczasowym korzystaniu z pojazdu prywatnie urządzenie wciąż zbierało poszczególne informacje.

Implementacja

Wspomnieliśmy wcześniej, że pracodawca nie ma obowiązku czekać na aprobatę pracowników w kwestii implementacji monitoringu. Natomiast musi on ich poinformować o dostępie do nowych narzędzi, dzięki którym sposób wykonywania obowiązków ulegnie zmianie. Wszystko z powodu udziału managera floty, który oddelegowany został do koordynowania taboru i analizy zebranych przez system danych. Warto przy tym pamiętać, że technologia ta w założeniu ma przede wszystkim pomagać zarówno administracji, jak i wykonawcom zleceń, czyli kierowcom.

Podsumowanie

Czy system monitoringu GPS wyklucza ochronę danych osobowych? Niekoniecznie, wystarczy zdawać sobie sprawę zarówno z praw pracowników, jak i samych pracodawców. Obydwie strony powinny przede wszystkim mieć na uwadze szereg korzyści idących za wdrożeniem tej technologii.

[1] Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.01.1781 t.j.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *