rodzina

Nadchodzą zmiany dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych

W najbliższym czasie do konsultacji społecznych trafi projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jak podaje Rzeczpospolita.pl wartość świadczenia będzie uzależniona od stopnia niepełnosprawności, określanego w pięciostopniowej skali przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

W związku z tym, Ministerstwo Pracy i polityki socjalnej planuje przebadać w 2014r. około 200 tys. niepełnosprawnych, by ustalić wysokość świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego ich opiekunom. Badania zostaną wykonane nie tylko w określonych punktach, bo także w szczególnych wypadkach zespół przyjedzie ocenić stopień niepełnosprawności do samego zainteresowanego.

Ministerstwo zapowiada, że przyznanie świadczenia nie będzie zależało od dochodu, lecz od faktycznej rezygnacji z pracy lub jej niepodjęcia. Oczywiście osoby niepełnosprawne powinny posiadać orzeczenie o stopniu niesamodzielności i orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Celem ministerstwa jest określenie w 2017r. wysokości świadczenia na poziomie pensji minimalnej.

Jeśli okaże się, że niepełnosprawne dziecko potrafi wykonać samodzielnie wiele czynności, wówczas jego opiekun może nie otrzymać takiej jak teraz pomocy materialnej, choć wartość najniższego świadczenia wyniesie tyle samo co teraz, czyli 620 zł. Jednakże, do końca 2013r. rodzice niepełnosprawnych dzieci otrzymują dodatkowe 200 zł, które niekoniecznie dostaną po ustaleniu mniejszego stopnia niepełnosprawności . Z drugiej strony, im większy stopień niepełnosprawności, tym wyższe świadczenie pielęgnacyjne.

Opiekunowie osób, które stały się niepełnosprawne w dorosłym życiu, będą otrzymywały przynajmniej 620 zł.

Opiekunowie krytykują ciągle utrzymywany zakaz pracy w stosunku do opiekunów, natomiast osoby pracujące z niepełnosprawnymi obawiają się sposobu ustalania stopnia niepełnosprawności. Podkreślają, że pomysł ministerstwa będzie trafny, jeśli kryteria oceny uwzględnią nie tylko niepełnosprawność fizyczną, ale i intelektualną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *